liczba odwiedzin: 345029

Nawigacja


ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2020/2021

KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 140/20  WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC Z DNIA                 27 STYCZNIA 2020 R.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec*

Czynność

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Składnie wniosków
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

03 lutego

2020 r.

28 lutego

2020 r.

04 maja

2020 r.

25 maja

2020 r.

Weryfikacja wniosków
przez komisję rekrutacyjną.**

02 marca

2020 r.

10 marca

2020 r.

26 maja

2020 r.

8 czerwca

2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

11  marca 2020 r.

09 czerwca 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców  woli zapisu kandydata  
do szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia.

11 marca

2020 r.

25 marca

2020 r.

10 czerwca

2020 r.

19 czerwca

2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
do szkoły.

26 marca 2020 r.

22 czerwca 2020 r.

 

*W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły.

**Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może poprosić, o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych w oświadczeniach, potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.