NAWIGACJA

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2018/2019 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE/SZKOŁA UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2018/2019

KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec*

Czynność

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Składnie podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów, branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

05 lutego

2018 r.

02 marca

2018 r.

08 maja

2018 r.

30 maja

2018 r.

Weryfikacja wniosków
przez komisję rekrutacyjną.**

05 marca

2018 r.

09 marca

2018 r.

01 czerwca

2018 r.

08 czerwca

2018 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

12  marca 2018 r.

11 czerwca 2018 r.

Potwierdzenie przez rodziców  woli zapisu kandydata  
do szkoły, w postaci pisemnego oświadczenia.

12 marca

2018 r.

23 marca

2018 r.

11 czerwca 2018 r.

21 czerwca 2018 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
do szkoły.

26 marca 2018 r.

22 czerwca 2018 r.