liczba odwiedzin: 344991

Nawigacja


ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH

W   POSTĘPOWANIU REKRUTACJNYM

DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KRUSZYNIE

 

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIE PRZYJĘTYCH BĘDZIE OPUBLIKOWANA W SIEDZIBIE PRZEDSZKOLA NA TABLICY OGŁOSZEŃ

 

Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy" - wyjaśnia urząd w specjalnym poradniku edukacyjnym.

 


 

 

UWAGA:

RODZICE DZIECI NIEPRZYJĘTYCH – ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO SKŁADAJĄ PONOWNIE WNIOSKI O PRZYJĘCIE ZGODNIE Z TERMINAMI  POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

 

Czynność

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

ROZPOCZĘCIE

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

ZAKOŃCZENIE

Składnie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 kwietnia 2020 r.

26 kwietnia 2020 r.

Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.*

29 kwietnia 2020 r.

5 maja 2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 maja 2020 r. 6 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców  woli zapisu kandydata  do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, w postaci pisemnego oświadczenia.

6 maja 2020 r.

25 maja 2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

26 maja 2020 r.

26 maja 2020 r.