liczba odwiedzin: 347109

Nawigacja


CERTYFIKATYi PROGRAMY SZKOLNE

PROGRAMY SZKOLNE

 

 

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w około 1000 (edycja 2013/14) i około 200 (edycja 2015) podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły. W bieżącym roku Zespól Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie przystąpił do projektu. Naszą szkołę będzie reprezentować sześć osób:

dwóch nauczycieli: Pani Marzanna Gal i Ewa Śliwińska 

dwoje rodziców: Pani Renata Biegała oraz Barbara Tomaszewska Chwała

dwóch uczniów: Karolina Chwała i Szymon Biegała
 

 

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM "MAŁY MISTRZ"

W tym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych biorą udział w programie „Mały Mistrz”, którego głównym celem jest rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych, mających istotne znaczenie w rozwoju i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka. Program ma również na celu monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci. Ideą przewodnią programu jest zdobywanie przez uczniów określonych sprawności w różnych kategoriach.