• Plan świetlicy szkolnej

    •  

        

     Świetlica szkolna w roku szkolnym 2020/2021

     funkcjonuje w każdy dzień nauki szkolnej do godz. 16.00

     Do godziny odjazdu autobusu wszyscy uczniowie klas I-VIII objęci sa opieką świetlicową po zakończonych zajęciach lekcyjnych

     Po odjeździe autobusu ze świetlicy korzystają uczniowie klas I-III, których rodzice pracują i zadeklarowali uczestnictwo w zajęciach.

      

                      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     mgr Marzanna Gal

      

     mgr Ewa Śliwińska

     mgr Małgorzata Hlastawa Wojtowicz

      

     mgr Marek Kwaśniak

      

      

      

      

     Świetlica szkolna w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Kruszynie

      

     czynna jest codziennie w godz. od 7.30-8.00 oraz po zajeciach lekcyjnych do godz. 16.00    

     Odbiór dzieci korzystających ze świetlicy do godz. 16.00 - indywidualny

      

     wychowawcy świetlicy: