liczba odwiedzin: 369219

Nawigacja


INFORMACJE KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN KONKURS FOTOGRAFICZNY KONKURS PLASTYCZNY KONKURS GRAFICZNY IMPREZY TOWARZYSZĄCE

70 -lecie szkoly - imprezy towarzyszące

KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie

zaprasza do udziału w konkursie literackim organizowanym

z okazji obchodów 70- lecia szkoły

 

pt. "Wspomnienia niebieskiego mundurka..."

 

Cele konkursu:

1. Rozbudzanie wśród dorosłych zainteresowania literaturą.

2. Zachęcanie do kreatywnego spojrzenia na świat.

3. Pobudzanie wrażliwości.

4. Promocja talentów literackich.

Temat i forma:

Każdy uczestnik ma prawo do indywidualnej interpretacji tematu. Proponowane formy: list,  opowiadanie, kartka z pamiętnika, wiersz.

Wszystkie nadesłane prace powinny stanowić wydruk komputerowy.

 Powinny być napisane według następujących ustawień:

  • czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
  • odstępy między wierszami – interlinia 1,5,
  • margines dolny, górny oraz boczny 2,5cm (normalny).

Do pracy powinna być dołączona osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

 Warunki uczestnictwa:

 Konkurs przeznaczony jest gimnazjów, licealistów i osób dorosłych ( bez względu na miejsce zamieszkania).

 Ocena i nagrody:
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Termin i miejsce:

Prace należy przesyłać na adres:  Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie;
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1; 59-700 Bolesławiec,
w terminie do 15.05.2017 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego),  mailem: spkruszyn@poczta.onet.pl lub osobiście dostarczyć do szkoły.

Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie  lub telefonicznie o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.

Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do zdjęcia nadesłanego na konkurs

w całości obciąża uczestnika konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac  w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych.

Nadesłane prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora wraz z prawami autorskimi.

Przesłanie (dostarczenie)prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

opracowała Malgorzata Hlastawa -Wojtowicz

 

 

(zał. 1)  

Oświadczenie

 

Przystępując do konkursu oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu konkursu i zgadzam się z jego postanowieniem, że nadesłane prace przechodzą czasowo na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.

  

Podpis autora  pracy:  _______________________________________________

 

Podpis opiekuna prawnego: __________________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej)