liczba odwiedzin: 347055

Nawigacja


INFORMACJE KONKURSY LITERACKI DLA ABSOLWENTÓW I OSÓB DOROSLYCH KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW ZSP KRUSZYN KONKURS FOTOGRAFICZNY KONKURS PLASTYCZNY KONKURS GRAFICZNY IMPREZY TOWARZYSZĄCE

70 -lecie szkoly - imprezy towarzyszące

KONKURS GRAFICZNY

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie

zaprasza do udziału w konkursie

PROJEKT GRAFICZNY  MEDALU

z okazji obchodów 70- lecia szkoły

 

W ramach obchodów 70 lecia Szkoły Podstawowej w Kruszynie zachęcam do udziału w konkursie na projekt wykonany w dowolnym programie graficznym. Projekt Pamiątkowego Medalu z okazji 70 lecia Szkoły Podstawowej w Kruszynie.

Konkurs skierowany jest: do uczniów ZSP w Kruszynie i odrębny konkurs dla rodziców i absolwentów na taki sam projekt.


Najlepsze prace uczniów zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi na uroczystości 70-lecia SP w Kruszynie a najładniejszy projekt posłuży jako matryca do wykonania Pamiątkowego Medalu, który będzie można nabyć podczas uroczystości.

Najładniejszy i najbardziej pomysłowy projekt wykonany przez dorosłych uczestników konkursu zostanie nagrodzony i również zmaterializowany w postaci pamiątkowego medalu na uroczystosci w dn.20.10.2017r.

Projekty należy składać do końca maja 2017r. za pośrednictwem e-maila na adres : dyrektorspkruszyn@interia.pl

Uczestnicy konkursu powinni złożyć w sekretariacie szkoły poniższe oświadczenie:

 

(zał. 1)  

Oświadczenie

 

Przystępując do konkursu oświadczam, że akceptuję warunki regulaminu konkursu i zgadzam się z jego postanowieniem, że nadesłane prace przechodzą czasowo na własność organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych poprzez umieszczanie ich w podpisie pracy, w publikacjach, na wystawach oraz na potrzeby konkursowe.

  

Podpis autora  pracy:  _______________________________________________

 

Podpis opiekuna prawnego: __________________________________________

(w przypadku osoby niepełnoletniej)