liczba odwiedzin: 273005

Nawigacja


ZAPISY NA ROK 2020/2021 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE 2019-2020 PLAN PRACY NAUCZYCIELI INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2019/2020 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2019/2020 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty PRZEDSZKOLE W OKRESIE PANDEMII -COVID-19

PRZEDSZKOLE

Szanowni Państwo,

Przedszkole Publiczne w Kruszynie otwarte będzie od dnia 1.06.2020r. od godz. 6.00 do 16.00

W związku z sytuacją pandemiczną zostały wprowadzone odpowiednie Procedury, z którymi należy się dokładnie zapoznać zawierają między innymi kwestie przyprowadzania i odbierania dziecka,  gdyż w czasie reżimu sanitarnego nie będzie od nich odstępstw.

Jednocześnie rodzice, którzy zapisali swoje dziecko do Przedszkola –zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami oraz przed wysłaniem dziecka do przedszkola – wydrukowanie oraz podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji. Dokumentacja wymagana od Państwa jest konieczna, a nie wypełnienie jej –uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola. Dokumentację proszę złożyć za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie (od strony boiska) – najpóźniej do dnia 29.05.2020r. do godz. 11.00

RODZICU ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE Z PROCEDURAMI

Zarządzenie Dyrektora ZSP Kruszyn nr 12/2019/2020 

z dnia 20.05.2020r. z dnia 27.05.2020r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przedszkola Publicznego w Kruszynie

podczas pandemii COVID-19

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  PODEJRZENIA LUB ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM, LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19      ORAZ SKUTECZNE PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

 

Rodzice , którzy posyłają swoje dzieci do Przedszkola Publicznego w Kruszynie w okresie pandemii COVID-19 - proszę o wydrukowanie i wypełnienia, a następnie przekazanie do dnia 29.05.2020r. do godz. 11.00 do skrzynki pocztowej ZSP Kruszyn -umieszczonej na budynku przy wejściu głownym - od strony boiska-poniższych dokumentów.

     
DEKLARACJA RODZICÓW OŚWIADCZENIE RODZICÓW