liczba odwiedzin: 346883

Nawigacja


ZAPISY NA ROK 2020/2021 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE 2020-2021 PLAN PRACY NAUCZYCIELI INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2020/2021 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2020/2021 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty PROCEDURY W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 2020-2021 REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT

PRZEDSZKOLE

Szanowni Państwo,

Przedszkole Publiczne w Kruszynie otwarte będzie od dnia 1.09.2020r. od godz. 6.00 do 16.00

W związku z sytuacją pandemiczną zostały wprowadzone odpowiednie Procedury, z którymi należy się dokładnie zapoznać zawierają między innymi kwestie przyprowadzania i odbierania dziecka,  gdyż w czasie reżimu sanitarnego nie będzie od nich odstępstw.

Jednocześnie rodzice, którzy zapisali swoje dziecko do Przedszkola –zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami oraz przed wysłaniem dziecka do przedszkola – wydrukowanie oraz podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji. Dokumentacja wymagana od Państwa jest konieczna. Dokumentację proszę przekazać wychowawcy oddzialu przedszkolnego lub za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie (od strony boiska) – najpóźniej do dnia 1.09.2020r.

Jednocześnie informuję Państwa, że sprawy slużbowe należy zalatwiać za posrednictwem kanałow telekomunikacyjnych (poczta, e-mail, telefon)

Mając na uwadze sprawniejszą organizację - między innymi kontaktu z Państwem- w Przedszkolu Publicznym w Kruszynie-od 1.09.2020r. funkcjonowac będzie dziennik elektroniczny, ktory posiada wiele funkcji usprawniajacych pracę oraz kontakt z rodzicami.

 

RODZICU ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE Z PROCEDURAMI

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przedszkola Publicznego w Kruszynie

podczas pandemii COVID-19

Rodzice , którzy posyłają swoje dzieci do Przedszkola Publicznego w Kruszynie w okresie pandemii COVID-19 - proszę o wydrukowanie i wypełnienia, a następnie przekazanie do dnia 1.09.2020r. dla nauczyciela oddzialu przedszkolnego lub wrzucenia do skrzynki pocztowej ZSP Kruszyn -umieszczonej na budynku przy wejściu głownym - od strony boiska-poniższych dokumentów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! W związku z interpretacją zapisu pkt 7 w oświadczeniu- uprzejmnie informuję,że w przypadku, kiedy dziecko źle się poczuje jest umieszczane w IZOLATORIUM a rodzice niezwłocznie są informowani i proszeni o odbiór dziecka. W przypadku potwierdzenia COVID-19 u dziecka - rodzic informuje o tym dyrektora, który zobowiązany jest do poinformowania stosownych służb również w przypadku zarażenia się pracownika przedszkola.

     
DEKLARACJA RODZICÓW OŚWIADCZENIE RODZICÓW