NAWIGACJA

OFERTY PRACY, PRZETARGI

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU.

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRUSZYNIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA

OFERTY NA  USŁUGĘ PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA

POSIŁKÓW DLA DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  W KRUSZYNIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 .

             

 

Szczegółowy opis do pobrania:  

Zapytanie ofertowe