liczba odwiedzin: 347113

Nawigacja


INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU PO 8 KLASIE DODATKOWE INFORMACJE HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH OFERTA SZKÓŁ REKRUTACJA ELEKTRONICZNA WYTYCZNE -EGZAMIN 8 klasy

INFO. VIII KLASY

WYTYCZNE -EGZAMIN 8 klasy

 

Uczniu! Rodzicu!

Niebawem egzamin ósmoklasisty- proszę o zapoznanie się z wytycznymi dot. przeprowadzenia egzaminu:

 

Wytyczne do przeprowadzenia

egzaminu ósmoklasisty w roku 2019/2020

zalacznik nr 1  - oświadczenie rodziców ucznia

załacznik nr 2- oświadczenie przewodniczącego/członka zespołu nadzorującego

 

Kazdy uczeń, w każdym dniu zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia podpisanego przez rodziców (załącznik nr 1)