liczba odwiedzin: 369165

Nawigacja


. INFORMACJE TELEFON ZAUFANIA WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA WSPARCIE DZIECKA OD RODZICA Chrońmy dzieci przed używkami RADY DLA UCZNIA JAK NIE STAĆ SIĘ OFIARĄ PRZEMOCY SZKODLIWY E-PAPIEROS Druki - do PPP

PEDAGOG SZKOLNY

Chrońmy dzieci przed używkami

 

Drodzy Rodzice!

„Okres dorastania jest tak samo trudny dla rodziców, jak i dla dziecka. Dorastające dzieci potrzebują naszej obecności, dostępności i gotowości do udzielenia im pomocy. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów w rodzinie. Pozwala lepiej poznać świat, oczekiwania, marzenia i problemy dziecka.”
(Ogólnopolska kampania Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Co robić, aby dziecko nie sięgało po narkotyki?
• Nie zaprzeczaj, że narkotyki stanowią prawdziwy problem
• Zauważaj dziecko
• Posłuchaj dziecka
• Daj dziecku nadzieję
• Okazuj dziecku uczucia
• Bądź blisko niego w każdej sytuacji

Co dorosły człowiek może robić, aby zapobiegać narkomanii?
• Rozmawiać z dzieckiem, także na trudne tematy
• Słuchać uważnie dziecka, nie lekceważąc jego problemów
• Doceniać starania, chwalić nawet małe postępy
• Nie oceniać, nie wyśmiewać, nie stawiać zbyt wysokich wymagań
• Pomagać dziecku uwierzyć w siebie
• Uczyć dziecko podstawowych wartości
• Okazywać ciepło, miłość, czułość
• Poznawać przyjaciół swojego dziecka
• Zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi Twoje dziecko
• Wspierać dziecko w trudnych sytuacjach

Dlaczego dzieci sięgają po narkotyki?
* Nie chcą czuć się gorsze i nie potrafią odmówić
* Szukają sposobów, aby uwierzyć w siebie i przynależeć do grupy
* Zaspokajają ciekawość, szukają nowych wrażeń
* Nudzą się, chcą uciec od stresów

Sygnały świadczące o tym, że dziecko rozpoczyna eksperymentowanie z narkotykami:
• Traci dotychczasowe zainteresowania
• Wzmożona aktywność przeplata się z ospałością i zmęczeniem
• Izoluje się od domowników
• Nagle zmienia grono przyjaciół, oceny w szkole są coraz gorsze, zdarzają się wagary
• Krótkie tajemnicze rozmowy przez telefon, po czym wychodzi z domu
• Często wietrzy pokój, używa kadzidełek
• Zmienia styl ubierania się, zakłada emblematy z wizerunkiem np. marihuany
• Oczy są przekrwione, źrenice są zwężone lub rozszerzone
• Używa bibułek papierosowych, lufek, fajek
• Posiada małe torebeczki z proszkiem lub suszem.

Terapeuci pracujący z rodzinami, w których pojawił się problem narkomanii dziecka, twierdzą, że kontakty w rodzinie są raczej powierzchowne. Terapeuci podkreślają potrzebę kontaktów w rodzinie, które dają dziecku poczucie, że rodzic ma czas tylko dla niego. Spędzanie czasu z dzieckiem „przy okazji innych zajęć”, zaburza relacje, utrudnia rozmawianie i powoduje oddalanie się od dziecka, osłabia zaufanie. Potem rodzice często nie wiedzą jak mogą odbudować kontakt. Terapeuci podkreślają, że rodzice koniecznie powinni starać się poznać zainteresowania dziecka, sposoby spędzania czasu poza domem. Powinni znać znajomych swojego dziecka. To jest punkt wyjścia do budowania kontaktu.

Przykazania dla rodziców sformułowane przez młodzież, podczas trwania warsztatów na temat komunikacji w rodzinie (w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), których przestrzeganie może pomóc w nawiązaniu dobrych relacji rodzinnych:

1.Zaufaj mi.
2.Rozmawiaj ze mną, słuchaj mnie i postaraj się mnie zrozumieć.
3.Spędzaj ze mną więcej czasu.
4.Bądź konsekwentny, dotrzymuj słowa.
5.Nie bądź zły, gdy źle postąpię, bo człowiek uczy się na błędach.
6.Nie krzycz tylko tłumacz.
7.Akceptuj mnie i nie porównuj do innych, wspieraj mnie.
8.Nie narzucaj swoich poglądów.
9.Nie wymagaj rzeczy niemożliwych, ciesz się z sukcesów.
10.Nie dawaj złego przykładu – nie pij, nie bij, nie pal itp.
11.Nie wypieraj się swoich błędów.
12.Gdy masz zły humor nie odgrywaj się na mnie.
13.Pamiętaj, że Ty też byłeś dzieckiem.