NAWIGACJA

INFORMACJE BIEŻĄCE Skład Rady TRÓJKI KLASOWE - przedstawiciele poszczególnych klas Regulamin Rady Rodziców PODZIĘKOWANIA BAL CHARYTATYWNY ANDRZEJKOWY- ROZLICZENIE PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2018/2019 CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W ROKU 2018/2019

RADA RODZICÓW

PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2018/2019

PRELEMINARZ

WYDATKÓW FUNDUSZU RADY RODZICÓW

PRZY ZSP W KRUSZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

I PRZEWIDYWANE WPŁYWY:

 

1. Z poprzedniego roku na kontach bankowych

6528,64

2. Dobrowolna składka na Radę Rodziców

3500

3. Przychód z balu andrzejkowego

10000

4. Przychód z festynu prozdrowotnego

1000

RAZEM WPŁYWY

21028,64

II WYDATKI

 

1. Dofinansowanie potrzeb Samorządu Uczniowskiego

2186,3

2. Dofinansowanie Przedszkola

1629,93

3. Dofinansowanie ćwiczeń j. niemiecki

327,54

4.Dofinansowanie delegacji uczniów (dojazdy na konkursy, zawody)

1000

5. Czekolady na Mikołaja

750

6. Przygotowanie Jasełek

200

7. Konkurs matematyczno- sprawnościowy

1000

8. Olimpiada biblijna

600

9. Konkurs językowy

800

10. Zapomogi losowe (wycieczki, podręczniki)

W ramach posiadanych środków

11. Nagrody książkowe na koniec roku szkolnego

3500

12. Festyn prozdrowotny (wiosenny)

800

13. Zabawa opłatkowa dla uczniów

700

14. Pasowanie na ucznia

500

15. Dzień dziecka

3500

16. Zakup sprzętu multimedialnego

W ramach posiadanych środków

17. Modernizacja i doposażenie sal

W ramach posiadanych środków

18. Dofinansowanie innych konkursów, zawodów

W ramach posiadanych środków

RAZEM WYDATKI

17493,77