liczba odwiedzin: 346943

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA

KONSULACJI INDYWIDUALNYCH  LUB GRUPOWYCH W SZKOLE od 25 maja dla uczniów klas ósmych,

a od 1 czerwca dla uczniów pozostałych klas.

1. Każdy uczeń klasy ma możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.

2. Harmonogram możliwości spotkań z nauczycielami umieszczony jest na stronie szkoły ( NAUCZANIE ZDLANE w zakładce HARMONOGRAM KONSULTACJI)

3. Spotkanie  jest możliwe, po  umówieniu się z nauczycielem, w godzinach jego konsultacji na dwa dni przed spotkaniem- telefonicznie, email, przez pocztę internetową, przez e- dziennik.

Na spotkania poniedziałkowe należy umówić się z nauczycielem najpóźniej do godz. 15 w poprzedzający piątek.

4. Nie można umawiać się z nauczycielem, gdy jest się chorym lub w domu ucznia przebywa ktoś na kwarantannie lub izolacji.

5. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej- nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

6. Uczeń przychodzi do szkoły z własnym zestawem podręczników i przyborów, ( w szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych).

7. W drodze do i ze szkoły i należy korzystać z osłony na usta i nos oraz zachowywać dystans społeczny.

8.  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli uczeń ma przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast musi umyć ręce.

9. W szkole i  na stronie internetowej szkoły (NAUCZANIE ZDALNE w zakładce PROCEDURY są dostępne PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kruszynie -Szkoła Podstawowa w Kruszynie- w związku z wystąpieniem COVID-19- zawarte w nich są informacje m.in.  na temat przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

10.  Z szatni uczniowie korzystający z konsultacji mogą skorzystać według instrukcji zawartej w procedurach wymienianych w ustępie 9.

11.  Bezwzględnie należy  stosować  zasady higieny: często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachowywać dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust.

12. Należy  zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie.

13. Każdorazowo – uczeń korzystający z konsultacji bezpośrednich- indywidualnych/grupowych jest zobowiązany przed wejściem do szkoły przedstawić wypełniony i podpisany przez rodziców/ opiekuna prawnego - załącznik nr 3 do procedur wymienionych w punkcie 9.

14. Dodatkową alternatywą konsultacji bezposrednich są konsultacje on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams ( tu mozna umawiać się na konsultacje w dowolnym terminie z nauczycielem prowadzącym )

 

Załącznik nr 3

Wypełniają rodzice uczniów, którzy uczestniczą w konsultacjach bezpośrednich-