liczba odwiedzin: 273379

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

PLAN ZAJĘĆ

Szanowni Państwo, zostala wprowadzona drobna korekta planu godzinowego, mająca na uwadze dobro ucznia...bardzo proszę,aby uczniowie dostosowali sie do godzin oraz korzystali z komputera tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Poniższy plan jes informacją dla ucznia, kiedy zajęcia sie będą odbywały i kiedy będą zamieszczane materiały na e-dysku. Material dla uczniów będzie rozkladany tak ,aby umozliwił uczniowi realizację podstawy programowej i  zdalne przyswajanie treści.

PLAN ZAJĘĆ W DOMU - ZDALNE NAUCZANIE

KLASA I

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

wf

ew

 

j.niemiecki

 

9.00-10.00

ew

ew

ew

ew

 

10.00-11.00

ew

religia

j.angielski

ew

ew

11.00-12.00

 

ew

ew

 

ew

KLASA IIa

 Dni

tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

j.angielski

ew

 

 

9.00-10.00

ew

religia

ew

ew

ew

10.00-11.00

ew

ew

j.niemiecki

ew

ew

11.00-12.00

 

ew

ew

wf

 

KLASA IIb

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

religia

ew

 

j.niemiecki

9.00-10.00

j.angielski

ew

ew

 

wf

10.00-11.00

ew

ew

ew

ew

ew

11.00-12.00

 

ew

ew

 

 

KLASA III

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

 

 

 

ew

 

9.00-10.00

ew

ew

ew

ew

ew

10.00-11.00

ew

j.angielski

ew

religia

ew

11.00-12.00

Ew-wf

ew

 

j.niemiecki

 

KLASA VA

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

j.polski

j.niemiecki

j.polski

muzyka

technika

9.00-10.00

j.niemiecki

matematyka

religia

j.polski

informatyka

10.00-11.00

matematyka

j.polski

wf

matematyka

geografia

11.00-12.00

w-f

historia

biologia

j.angielski

plastyka

12.00-13.00

 

 

j.angielski

 

 

KLASA VB

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

plastyka

muzyka

j.niemiecki

j.polski

j.angielski

9.00-10.00

j.polski

w-f

historia

j.niemiecki

technika

10.00-11.00

w-f

j.polski

matematyka

biologia

informatyka

11.00-12.00

matematyka

religia

j.polski

 

matematyka

12.00-13.00

 

j.angielski

geografia

 

 

KLASA VIa

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

geografia

w-f

j.polski

matematyka

j.polski

9.00-10.00

historia

j.niemiecki

matematyka

muzyka

j.niemiecki

10.00-11.00

informatyka

biologia

historia

j. polski

technika

11.00-12.00

plastyka

matematyka

j.angielski

religia

j. angielski

12.00-13.00

j.polski

j.polski

wdżwr

 

 

KLASA VIB

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

informatyka

 

matematyka

j.polski

 

9.00-10.00

plastyka

matematyka

j. polski

j.angielski

geografia

10.00-11.00

matematyka

religia

biologia

j. niemiecki

j.niemiecki

11.00-12.00

j.polski

j.polski

Historia

muzyka

technika

12.00-13.00

 

wdżwr

 

 

w-f

KLASA VII

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

j.niemiecki

historia

fizyka

chemia

chemia

9.00-10.00

matematyka

j.polski

j.angielski

biologia

fizyka

10.00-11.00

historia

matematyka

matematyka

geografia

j.polski

11.00-12.00

j.polski

j.niemiecki

j.niemiecki

j.polski

informatyka

12.00-13.00

religia

muzyka

biologia

j.angielski

plastyka

13.00-14.00

wdżwr

 

j.polski

 

w-f

KLASA VIII

              Dni tygodnia Godziny

Poniedziałek

Wtorek

środa

czwartek

piątek

8.00-9.00

historia

w-f

historia

j.angielski

matematyka

9.00-10.00

informatyka

matematyka

j. niemiecki

j.polski

religia

10.00-11.00

j.polski

j.niem

j.polski

j. niemiecki

chemia

11.00-12.00

matematyka

j.polski

geografia

edb

fizyka

12.00-13.00

j.angielski

WOS

chemia

biologia

j.niemiecki

13.00-14.00

 

 

fizyka