liczba odwiedzin: 346863

Nawigacja


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Warianty funkcjonowania szkoły Aplikacja ProteGO Safe DLA RODZICÓW DLA UCZNIA ŚWIETLICA SZKOLNA DOWOZY

ORGANIZACJA SZKOŁY 2020/2021

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Zarządzeniem nr 14/2019/2020 z dnia 28.08.2020r. mając na uwadze bezpieczeństwo i przeciwdzialanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wprowadza do stosowania niezbędne procedury regulujące zasady bezpieczeństwa w związku z powrotem uczniów do szkół. Zostały one opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej orazGłównego Inspektora Sanitarnego i dotyczą zasad organizacji zajęć w szkole podstawowej:

 

Proszę o zapoznanie się z procedurami

 

 

z poważaniem

Dyrektor ZSP Kruszyn

 

P R O C E D U R Y

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kruszynie

-Szkoła Podstawowa w Kruszynie-

w związku z wystąpieniem COVID-19

PROSZĘ RODZICÓW O WYPELNIENIE I DOSTARCZENIE DO SZKOLY PONIŻSZYCH DOKUMENTOW (moze przynieść uczeń na rozpoczęcie roku szkolnego)

UWAGA! W związku z interpretacją zapisu pkt 7 w oswiadczeniu- uprzejmnie informuję,że w przypadku, kiedy dziecko źle się poczuje jest umieszczane w IZOLATORIUM a rodzice niezwłocznie są informowani i proszeni o odbiór dziecka. W przypadku potwierdzenia COVID-19 u dziecka - rodzic informuje o tym dyrektora, który zobowiązany jest do poinformowania stosownych służb również w przypadku zarażenia się pracownika szkoły.

 

   
Zalącznik nr 1 Załącznik nr 2    

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

OŚWIADCZENIE

o zapoznaniu się z procedurami