liczba odwiedzin: 273399

Nawigacja


KLASY I NAUCZYCIELE

SZKOŁA PODSTAWOWA W KRUSZYNIE 2019-2020

 

Dariusz Kunaszko

DYREKTOR

Ewa Sokolińska

WICEDYREKTOR

Tatiana Dudek

PEDAGOG SZKOLNY

 

 

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

Beata  Chmielik

Wychowawca klasy I

EW klasa I

Godz.d.dysp.dyr. kl.III

Religia kl. Vb-VIII

 

Małgorzata Kania-Skrzypek

Wychowawca klasy IIa

EW klasa IIa

Godz.d.dysp.dyr. IIa

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia korekcyjno-komp.

Joanna Czaplicka

Wychowawca klasy IIb

EW kl. IIb

Godz.d.dysp.dyr. kl.IIB

Muzyka kl. V-VII

Plastyka kl. V-VII

Magdalena Kędzierska

Wychowawca klasy III

EW-kl.III

Godz.d.dysp.dyr. kl.III

świetlica

Maciej Sawicki

Wychowawca klasy Va

WF- kl. VIb,VII,VIII

GDDW kl.Va

świetlica

Ewa  Śliwińska

Wychowawca klasy Vb

J.Niemiecki Kl.I-VIII

Wych.kl. Vb

Katarzyna Wołoszyn

Wychowawca klasy VIa

J.angielski kl. I-VIII

GDDW  kl VIa –wychow.

J.ang. przedszk.  5-6lat

J.ang.przedsz- 3-5lat 2 grupy

Anna Kaluzka

Wychowawca klasy VIb

J.POLSKI-VA,VIb,

g.do dysp.dyr ,VIa,VIb,VII,

Wychowaw. kl. VIb

świetlica

Klaudia  Medyńska

Wychowawca klasy VII

Geografia

Matematyka kl. VIA,VIB,VII,VIII

Wych. kl. VII

WDŻWR

Małgorzata  Wojtowicz

Wychowawca klasy VIII

J.Polski kl. Vb,VIa,VII,VIII

Reawalidacja

Wychow. kl.VIII

g.do dysp.dyr , VIII

Marek Kwaśniak

WF kl. I,IIa,Vb, ,VIa,VIb

Technika

świetlica

Ewa Sokolińska

Matematyka kl. Va,Vb

Godz. d.dys.dyr kl.Va,VIb

Wojciech Potoczniak

Chemia – kl.VII-VIII

Fizyka- Kl.VII-VIII

Karolina Jopek

Nauczyciel wspólorg.

Biologia V-VIII

rewalidacja

Roland Lippik

Historia kl. V-VIII

Paula Żądło

ReligiaI-III i Vb

Religia PP -0

Anna Myślińska

Nauczyciel współorganizujący

Rewalidacja

Dariusz Kunaszko

EDB kl VIII

WOS kl. VIII

INFORM. kl. V-VIII

Joanna Mysłek Michnowska

Nauczyciel wspólorg.

Dariusz Kunaszko

EDB kl VIII

WOS kl. VIII

INFORM. kl. V-VIII

Barbara Zarzycka

Biblioteka