NAWIGACJA

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2017/2018 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2017/2018

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE

 

 

Szanowni Państwo!

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do przedszkola ( do końca roku szkolnego 2016/2017). Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2016/2017.

Deklaracje należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2017 r.

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

INFORMACJA DODATKOWA

NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Uwaga !

Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Kruszynie przez pewien okres roku szkolnego 2016/2017, a obecnie są wypisane - podlegają procedurze rekrutacji.

 

REKRUTACJA DLA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KRUSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

OBWÓD SZKOŁY; Kruszyn, Łaziska

Wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Kruszynie na rok szkolny 2017/2018 w ramach postępowania rekrutacyjnego do pobrania na stronie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Kruszynie.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

3,4,5,6 latki

Oświadczenie

zał. nr 1

Oświadczenie

zał. nr 2

INFORMACJA DODATKOWA NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE DO   10 KWIETNIA 2017r.

 

 

POTWIERDZENIE WOLI

Pisemne oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do dn. 28.04.2017r.

POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia kandydata do Przedszkola Publicznego w Kruszynie na rok szkolny 2017/2018

 

Dzieci spoza obwodu przedszkola:

Rodzice dzieci nie zamieszkłaych w obwodzie przedszkola mogą składać karty zapisu do Publicznego Przedszkola w Kruszynie w ramach rekrutacji uzupełniającej

KARTĘ ZAPISU WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE OD  5  DO 9 CZERWCA 2017r.