• PROJEKTY REALIZOWANE W SZKOLE

    •  

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie wziął udział w pilotażowym projekcie szerokopasmowego dostępu do internetu sygnowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji w wyniku czego jako pierwszy w województwie dolnośląskim został podłączony do Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).  Szkoła została wyposażona w niezbędny sprzęt, który pozwala korzystać z łącza internetowego o przepustowości 1G.

     Cele projektu:

     • Opracowanie i wdrożenie technicznego modelu dostępu do bezpiecznego szerokopasmowego internetu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
     • Udostępnienie multimedialnych aplikacji i serwisów o charakterze dydaktycznym.

      

     „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bolesławiec”

     We współpracy z Gminą Bolesławiec projekt UE "Przedszkole w Kruszynie bliskie dzieciom i rodzinie"-projekt UE 9.1.,, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” 9.1.1 ,,Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”- utworzenie nowego oddziału dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat w w Przedszkolu Publicznym w Kruszynie Gminy Bolesławiec