liczba odwiedzin: 346855

Nawigacja


PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020 PLAN PRACY 2016/2017 PLAN PRACY 2015/2016 PLAN PRACY 2014/2015 KONKURS NA LOGO SPZ NASZE AKCJE PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PREZENTACJA

PROMOCJA ZDROWIA

PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

•          systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

•          wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Nowy model SzPZ uwzględnia trzy poziomy:

1.         Warunki dla tworzenia SzPZ.

2.         Główne obszary działań.

3.         Oczekiwane efekty

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

 

  1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności
    i długofalowości tych działań.
  2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli
    i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
  3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli
    i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

Plan działania na rok szkolny 2019/2020

Badanie klimatu społecznego szkoły za pomocą ankiety.

Problem priorytetowy: Uczniowie w klasie niechętnie ze sobą współpracują

Problem priorytetowy

Zadania do realizacji

Forma realizacji

Termin realizacji

Odpowiedzialni

Uczniowie w klasie niechętnie ze sobą współpracują

-zwiększenie współpracy pomiędzy uczniami w klasie

 

-integracja klasy

-zajęcia grupowe integrujące zespół klasowy

 

-prowadzenie lekcji zawierającej elementy pracy grupowej

-organizowanie imprez i uroczystości klasowych

-tworzenie możliwości zespołowego podejmowania decyzji

(np. dotyczących terminów, form realizacji imprez)

-włączanie rodziców w życie szkoły

Cały rok szkolny

-nauczyciele

 

-wychowawcy

 

-pedagog