liczba odwiedzin: 369313

Nawigacja


ZAPISY NA ROK 2020/2021 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE 2020-2021 PLAN PRACY NAUCZYCIELI INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2020/2021 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2020/2021 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty PROCEDURY W OKRESIE PANDEMII -COVID-19 WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 2020-2021 REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT

PRZEDSZKOLE

ZAPISY NA ROK 2020/2021

 

Szanowni Państwo!

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczają do przedszkola ( do końca roku szkolnego 2019/2020). Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2020/2021.

Deklaracje wraz z informacją dodatkową należy złożyć w terminie do 28 lutego 2020 r.

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

art.153ust.2 ustawyz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z póź.zm

Dokumenty dla dzieci 3-5 lat- obecnie korzystających z usług przedszkola:

DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

INFORMACJA DODATKOWA

NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Uwaga !

Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Kruszynie przez pewien okres roku szkolnego 2019/2020, a obecnie są wypisane - podlegają procedurze rekrutacji.

 

REKRUTACJA DLA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KRUSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

OBWÓD SZKOŁY; Kruszyn, Łaziska

Wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Kruszynie na rok szkolny 2020/2021 w ramach postępowania rekrutacyjnego do pobrania na stronie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Kruszynie.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

3,4,5,6 latki

Oświadczenie

zał. nr 1

Oświadczenie

zał. nr 2

INFORMACJA

DODATKOWA NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE OD 5 LUTEGO 2020. DO   28 LUTEGO 2021r.

 

POTWIERDZENIE WOLI

Pisemne oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do dn. 27.03.2020r.

POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia kandydata do Przedszkola Publicznego w Kruszynie na rok szkolny 2020/2021