NAWIGACJA

ZAPISY NA ROK 2018/2019 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE? ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PLAN WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELE INFORMACJA NA TEMAT ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA w 2018/2019 PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACYJNYM ORAZ FERII -2018/2019 DOKUMENTY-UCHWAŁY Certyfikaty

PRZEDSZKOLE

ZAPISY NA ROK 2018/2019

 

 

Szanowni Państwo!

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli nie biorą udziału dzieci, które już w roku szkolnym 2017/2018 uczęszczają do przedszkola ( do końca roku szkolnego 2017/2018). Rodzice (prawni opiekunowie) takich dzieci składają jedynie DEKLARACJĘ kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dziecko w roku szkolnym 2018/2019.

Deklaracje wraz z informacją dodatkową należy złożyć w terminie do 23 marca 2018 r.

w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.

Dokumenty dla dzieci 3-5 lat- obecnie korzystających z usług przedszkola:

DEKLARACJA

O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

INFORMACJA DODATKOWA

NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Uwaga !

Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Publicznego w Kruszynie przez pewien okres roku szkolnego 2017/2018, a obecnie są wypisane - podlegają procedurze rekrutacji.

 

REKRUTACJA DLA DZIECI NIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W KRUSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

OBWÓD SZKOŁY; Kruszyn, Łaziska

Wnioski o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Kruszynie na rok szkolny 2018/2019 w ramach postępowania rekrutacyjnego do pobrania na stronie Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Kruszynie.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

3,4,5,6 latki

Oświadczenie

zał. nr 1

Oświadczenie

zał. nr 2

INFORMACJA DODATKOWA NA TEMAT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

 

WNIOSEK O PRZYJECIE DO PRZEDSZKOLA WRAZ ZAŁĄCZNIKAMI

NALEŻY ZŁOŻYĆ W SEKRETARIACIE ZSP KRUSZYN

W TERMINIE OD 5 LUTEGO 2018r. DO   5 MARCA 2018r.

 

POTWIERDZENIE WOLI

Pisemne oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do dn. 28.04.2018r.

POTWIERDZENIE WOLI przyjęcia kandydata do Przedszkola Publicznego w Kruszynie na rok szkolny 2018/2019