liczba odwiedzin: 369153

Nawigacja


DOKUMENTY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

DOKUMENTY SZKOLNE

DOKUMENTY

 

STATUT SZKOŁY  

  

 

      

 STATUT ZSP              w Kruszynie               STAN PRAWNY NA 2.09.2019 r.  

 

       STATUT       Przedszkola w Kruszynie    STAN PRAWNY NA 2.9.2019r.

 

     STATUT -SP        w Kruszynie               STAN PRAWNY NA 2.09.2019 r. 

   
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA KLASY IV-VIII  

WZO

(średnia ważona)

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

     

 
     REGULAMIN          ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ

  PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFIL.
   

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

  PROCEDURY POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
   
PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY  

REGULAMIN E-DZIENNIKA

zał. do zarz. nr 14/20219/2020

 

REGULAMIN

POBIERANIA OPŁAT

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W KRUSZYNIE