NAWIGACJA

RADA ZESPOŁU

Skład Rady Zezpołu

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Zespołu reprezentantów rodziców wybranych z ogółu rodziców została wybrana 2  rodziców. Pierwsze zebranie odbędzie się w dniu 3.12.2018r. ,

W dniu 3 grudnia 2018r. odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie - pierwsze zebranie Rady Zespołu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kruszynie.

W trakcie zebrania uchwalono Regulamin Rady Zespołu

Skład Rady Zespołu:

1. Ryszard Duran    - Przewodniczący Rady Zespołu - (przedstawiciel rodziców)czący Rady Zespołu - (przedstawiciel rod

2. Klaudia Medyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady Zespołu- (przedstawiciel Rady Pedagogicznej) o Rady Zespołu

3. Paweł Uznański  - Skarbnik Rady Zespołu- (przedstawiciel rodziców)                             - skarbnik Rady Zespołu-

4. Marzanna Gal - członek- (przedstawiciel Rady Pedagogicznej)

5. Klaudia Pala - członek - ( przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - uczennica klasy VIII)

6. Kacper Rościszewski - ( przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego- uczeń klasy VII)