NAWIGACJA

Skład Rady Przedstawiciele poszczególnych klas Regulamin Rady Rodziców PODZIĘKOWANIA INFORMACJE BIEŻĄCE BAL CHARYTATYWNY - RADA RODZICÓW ZAPRASZA!!!

RADA RODZICÓW

Skład Rady

W dniu 28.09.2018r. odbylo się

Podjęto ważne decyzje m.in. wybrano PREZYDIUM RADY RODZICÓW.

Zgodnie z Uchwalą nr 2/2018 z dnia 28.09.2018r. w wyniku glosowania zostały wybrane osoby pelniące funkcje:

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  Pano Katarzyna Habiniak -Lewandowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICOW : Pani Anna Bartusiak

SKARBNIK: Pani Honorata Wołos

SEKRETARZ : Pani ...

 

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A

Pani
Pani