NAWIGACJA

Skład Rady Przedstawiciele poszczególnych klas Regulamin Rady Rodziców PODZIĘKOWANIA INFORMACJE BIEŻĄCE

RADA RODZICÓW

Skład Rady

W dniu 29.09.2017r. odbylo się

Podjęto ważne decyzje m.in. wybrano PREZYDIUM RADY RODZICÓW.

W wyniku glosowania zostały wybrane osoby pelniące funkcje:

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  Pan Radosław Piotrowski

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICOW : Pani Beata Stefańska

SKARBNIK: Pani Joanna Łucka

SEKRETARZ : Pani Honorata Wołos

 

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A

Pani
Pani