• INFORMACJA

    •               "Nikt nie jest samotną wyspą”, każdy żyje wśród ludzi, którzy wpływają na jego światopogląd i zachowanie. W okresie dzieciństwa człowiek podlega wpływom dorosłych, którzy go wychowują, naśladuje ich, przyjmuje także ich hierarchię wartości.

      

     Szkoła Podstawowa w Kruszynie ,  w roku szkolnym 20019/20 rozpoczęła działania związane z nadaniem imienia i z wręczeniem sztandaru szkole. Wszystkie przedsięwzięcia zostały zaplanowane i wyartykułowane w szczegółowym harmonogramie działań.

     Nadanie imienia szkole pozwoli nam:

     • wzmocnić autorytet i pozycję naszej szkoły w gminie i powiecie,
     •  opracować i wprowadzać w życie program wychowawczy wokół    sylwetki patrona,
     •  pozyskać nowych sojuszników w swoim środowisku,
     •  Zjednoczyć  rodziców, nauczycieli i  uczniów we wspólnym działaniu,
     •  uzyskać  finansowe wsparcie  różnych podmiotów, co pozwoli na    podniesienie jakości usług edukacyjnych,
     •  wdrożyć  wszystkich do skutecznego i zaplanowanego    działania,
     • zdecydowanie wzbogacić  tradycję i obrzędowość szkoły.

      W realizacji przedsięwzięcia  chcielibyśmy wykorzystać:

     • istniejące już tradycje i ciekawą historię szkoły,
     •  doświadczenie w przygotowywaniu różnych imprez dla środowiska,
     •  tradycyjnie  bardzo dobrą współpracę z  Rodzicami,
     •  istniejący już dobry wizerunek szkoły w środowisku,
     • wykorzystanie doświadczeń innych szkół naszej gminy w realizacji zadania.

     Wybór patrona szkoły nie jest sprawą banalną, wymaga  przygotowań  organizacyjnych, legislacyjnych i przede wszystkim powinien inicjować pracę wychowawczą. Nie możemy zapominać, że najważniejszy w całym przedsięwzięciu jest uczeń, któremu pragniemy wskazać mocne i trwałe wzorce do naśladowania.