NAWIGACJA

DLACZEGO WAŻNE? KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2018-2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE 2018-2019 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym.

WAŻNE i PRZYDATNE

KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY

 

Podsumowania Ogólnopolskiej Debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”, które odbyło się 27 czerwca 2016 r. w Toruniu, dokonała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Centralnym punktem, najbardziej oczekiwanym, toruńskiej debaty była prezentacja proponowanych zmian systemu oświaty.

I. Minister pokazała projekt nowej struktury szkolnictwa:

1. Szkoła powszechna, która stopniowo zastąpi obecną szkołę podstawową, obejmująca klasy I-VIII:

1) z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV (tzw. "poziom podstawowy"), klasy V-VIII będą na tzw. "poziomie gimnazjalnym",
2) 1.09.2017 r. do szkoły powszechnej trafią uczniowie klas I oraz absolwenci klas VI (zostaną uczniami klas VII szkoły powszechnej)

2. Gimnazjum będzie zmierzało do masowej likwidacji w 2019 r. - w tym to roku z uwagi na brak naboru do gimnazjum od 1.09.2017 r. opuszczą ten typ szkoły ostatnie klasy III.

3. W roku szkolnym 2019/2020 do klas I liceów i techników oraz szkół branżowych trafi podwójny rocznik uczniów (absolwentów klas VIII szkoły powszechnej i klas III gimnazjum):

1) liceum ogólnokształcące po przekształceniu poprowadzi klasy I-IV (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),
2) technikum po przekształceniu poprowadzi klasy I-V (tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych),
3) szkoły branżowe będą szkołami zawodowymi o dwóch stopniach kształcenia, stopień I (klasy I-III, tylko dla absolwentów klas VIII szkół powszechnych) i stopień II, po ukończeniu I (klasy I-II),
4) absolwenci gimnazjum będą kontynuowali naukę w dotychczasowej strukturze szkół ponadgimnazjalnych.

4. W proponowanej strukturze oświaty nie umieszczono dotychczasowej szkoły policealnej. Natomiast przewiduje się istnienie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych adresowanego dla absolwentów szkoły branżowej II stopnia.