NAWIGACJA

DLACZEGO WAŻNE? KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2018-2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE 2018-2019 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym.

WAŻNE i PRZYDATNE

WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE

Wszawica jest częstą chorobą pasożytniczą, a przy tym stanowi problem o wymiarze społecznym. Mimo że obecnie nie jest już istotną kwestią  zdrowotną,  jej  pojawienie  się  powoduje  często  niepokój  społeczny, co prowadzi do poczucia wstydu, powoduje nieobecności w  szkole,  czy  pracy.  Tymczasem  różne  gatunki  wszy  to  powszechnie występujące pasożyty związane nie tylko z człowiekiem, ale też z wieloma innymi zwierzętami. Pasożyty te łatwo rozprzestrzeniają się       w populacji żywicieli, gdzie często występują niezauważone, nie powodując objawów chorobowych. Zarażenie  wszami  nie  jest  tylko  kwestią  przestrzegania  zasad higieny, ani dowodem na jej nieprzestrzeganie. Ale stosowanie pewnych  prostych  zasad  chroni  przed  zarażeniem,  a  przede  wszystkim rozwojem  wszawicy.  Choroba  występuje  na  całym  świecie,  pojawia się  w  różnych  populacjach  ludzkich,  w  różnych  środowiskach.  Aby zrozumieć, opanować i skutecznie pokonać problem, należy niewątpliwie  poznać  biologię  i  fizjologię  samego  pasożyta,  jego  zwyczaje, cykl  rozwojowy  i  różne  mechanizmy  adaptujące  do  pasożytniczego  trybu życia. Ułatwi to zrozumienie zasad profilaktyki i skutecznego zwalczania.  Ponieważ problem wszawicy dotyczy w szczególności dzieci i młodzieży, informacje tu zawarte skierowane są w pierwszym rzędzie do odpowiedzialnych  za  opiekę,  wychowanie  i  edukację,  czyli  rodziców, opiekunów, nauczycieli, wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za działania profilaktyczne. A ponadto do wszystkich, których problem ten dotyczy lub dotyczyć może.

(źródło: http://wszawica-sora.pl)

INFORMATOR