NAWIGACJA

DLACZEGO WAŻNE? KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2018-2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE 2018-2019 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym.

WAŻNE i PRZYDATNE

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

INFORMACJA

DLA RODZICÓW NA TEMAT UBEZPIECZENIA DZIECI OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) NA OKRES OD 1  WRZEŚNIA 2018 r.. DO 31 SIERPNIA 2019 r.

Szanowni Rodzice,

Podobnie jak w latach poprzednich, również w roku szkolnym 2018/2019 Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci szkolnych.

W tym celu zostały zebrane oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od kilku wiodących firm ubezpieczeniowych, zostały porównane i wybrano ofertę (Compensa), która spełniała najważniejsze kryteria: najniższej ceny, najwyższego zwrotu kosztów leczenia, braku minimalnej liczby ubezpieczonych i precyzyjnych kwot do wypłaty odszkodowania w krótkim czasie tj. bez komisji lekarskiej.

Zgodnie z ofertą, ochroną objęte są zdarzenia, którym ubezpieczony uległ bez względu na to, gdzie w danym momencie przebywał (w kraju czy za granicą) i o której godzinie doszło do wypadku (ochrona 24h na dobę), np. w czasie nauki, w drodze do lub ze szkoły, a także w czasie różnych zajęć pozalekcyjnych, w tym także podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie), oraz w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje również wypadki powstałe podczas kolonii, obozów i zielonych szkół, działa również podczas ferii, wakacji i dni świątecznych

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE WYNOSI 37 zł. + 2 zł OC szatni ZA DZIECKO - 39 zł

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE- RODZICE KTÓRZY CHCĄ UBEZPIECZYĆ DZIECKO POWINNI TO ZROBIĆ DO DNIA 21.09.2018r.

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA/GWARANCYJNE

SUMA /LIMIT

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

20.000 zł.

Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji

10.000 zł.            (dod. suma ubezp)

Trwały Uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku NW 15.000 zł,

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek aktów sabotażu i terroru

7.500   zł,           (dod. suma ubezp.)

w tym:

w tym:

jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia

 200zł

- jednorazowe świadczenie z tytułu nieszczęśliwego wypadku w przypadku gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

 225 zł

- zwrot kosztów operacji plastycznych

 6000 zł

-zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW  400 zł

ZAKRES DODATKOWY

 

klauzula nr 1- zwrot kosztów leczenia

6000 zł

klauzula nr 2-dzienne świadczenie szpitalne

35 zł/ za 1 dzień (limit do 3150zł)

klauzula nr 4-jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania ubezpieczonego

1000zł

klauzula nr 6 – zwrot kosztów rehabilitacji

6000 zł

klauzula nr 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych

lub naprawy uszkodzonego sprzętu,

6000 zł

500zł

klauzula nr 10 - jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego na wskutek nieszczęśliwego wypadku

1500 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków nie jest obowiązkowe, jednak warto je mieć. Nasze dzieci są ubezpieczone w ramach NFZ, więc teoretycznie przysługuje im pełna opieka lekarska. Jednak, w razie wypadku lub nagłego zachorowania, nie zawsze łatwo jest dostać się z dzieckiem do lekarza i czasami po prostu trzeba skorzystać z płatnych usług medycznych, aby otrzymać świadczenia, niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia. Z nieszczęśliwymi wypadkami mogą być też związane dodatkowe koszty niemedyczne.

Jeżeli jesteście Państwo przekonani, że warto jest ubezpieczyć dzieci od NNW, ale macie Państwo wątpliwości czy korzystać z ubezpieczenia grupowego, to na pewno warto wziąć pod uwagę fakt, że ubezpieczenia grupowe mają dużo niższą składkę na osobę w porównaniu do indywidualnego ubezpieczenia w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym i na tych samych warunkach.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdorazowy wyjazd na wycieczkę, wyjście poza teren szkoły, wyjazd na zieloną szkołę itp.- każdy uczeń będzie zoobowiązany posiadać polisę ubezpieczeniową ( wykupioną indywidualnie lub posiadający ubezpieczenie grupowe szkolne). W przypadku braku ,rodzice zoobowiązani będą do każdorazowego wykupienia polisy na dziecko, aby mogło uczestniczyć w wycieczkach i innych formach zajęć poza szkołą.