liczba odwiedzin: 346997

Nawigacja


Podstawowe dane Nauczyciele Administracja i obsługa Godziny pracy sekeretariatu Historia szkoły

O SZKOLE

Podstawowe dane

Dane :

nazwa szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie

adres:ul. Kasztanowa 1 Kruszyn   59-700 Bolesławiec

telefon: 75-732-14-91

e-mail: spkruszyn@interia.pl

adres strony internetowej: szkolawkruszynie.edupage.org

nazwisko dyrektora: mgr Dariusz Kunaszko

struktura:

Struktura organizacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie.
Organami szkoły są:

 • dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
 • rada pedagogiczna ( pracownicy pedagogiczni),
 • rada zespołu,
 • rada rodziców,
 • samorząd uczniowski.

Strukturę organizacyjną tworzą następujące stanowiska pracy:

 • dyrektor – Dariusz Kunaszko,
 • społeczny wicedyrektor –Ewa Sokolińska
 • pracownicy administracyjni:
  • samodzielny referent ds. administracyjnych: Wiesława Mazurkiewicz-Solska
 • pracownicy pedagogiczni,
 • pracownicy obsługi.
 • liczba dzieci- szkola podstawowa: 159
 • liczba dzieci- przedszkole: 49

 

REGON:022424941

NIP: 612-185-31-76

 

            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Bolesławiec.               Położony jest w miejscowości Kruszyn ok. 2 km. od Bolesławca. W zespole w 9 oddziałach (w tym 2 oddziały przedszkolne) uczy się 132 uczniów. Dodatkowo w zespole funkcjonuje Przedszkole dla dzieci 3-4 letnich, do którego uczęszcza 25-cioro dzieci. i dzieci 5-6 letnie -24 dzieci. Przedszkole czynne jest od godz. 6:00 do 16:00.

            Zajęcia w szkole odbywają się w godz. 8.00 – 16:00. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godz. 7.30 – 16.00  oraz opiekę pielęgniarki szkolnej (raz w tygodniu). Uczniowie mają możliwość uczenia się dwóch języków obcych: języka niemieckiego i języka angielskiego. W placówce prowadzone są zajęcia pozalekcyjne. Są to koła zainteresowań: przedmiotowe, artystyczne, sportowe. Dla uczniów klas I – III organizowane są również dodatkowe zajęcia wyrównawcze. Zajęcia pozalekcyjne są nieodpłatne. Szkoła posiada  1 pracownie komputerową z dostępem do Internetu, tablicą interaktywną, bibliotekę, salę gimnastyczną oraz kompleks nowoczesnych boisk sportowych i dwa place zabaw.

            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie realizuje program, w którym duży nacisk położony został na poziom kształcenia i nadanie mu europejskiego wymiaru. Dodatkowo promuje naukę języków obcych i edukacje: kulturalną, regionalną, europejską, patriotyczną, obywatelską, prozdrowotną, ekologiczną. Szkoła posiada liczne certyfikaty m.in.: Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia, Szkoły „Dbającej o bezpieczeństwo. Od wielu lat szkoła jest partnerem w projektach wykorzystujących fundusze europejskie oraz realizuje własne projekty m.in. udział w projektach międzynarodowych. Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie lokaty w licznych konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych, a uczniowie klas szóstych wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych. Zespół nauczycieli to doświadczeni pedagodzy, którzy działają w myśl hasła : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie bliski dzieciom i rodzinie. W zespole działa Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców. Placówką kieruje od 2012r. dyrektor Dariusz Kunaszko.

 

          

 

A oto link do naszej strony Biuletynu Informacji Publicznej