Nawigacja

Poniedziałek 16.09.2019

liczba odwiedzin: 1045295

PARTNERZY

RADIO INTERNETOWE

 

ZAPRASZAM NA SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI KLAS I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WG. PONIZSZEGO HARMONOGRAMU:

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO                                     W KRUSZYNIE:

16.09.2019 r. godzina 16.00

 

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKOLY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE 

klasy I-III - 17.09.2019r. godzina 16:30

klasy IV-VIII - 17.09.2019r. godz. 18:00

                                 DYREKTOR ZSP KRUSZYN

Dnia 12 września odbyły się pierwsze z serii zawodów międzyszkolnych zaplanowane na rok szkolny 2019/2020     Swoje zmagania rozpoczęły dziewczęta klas 7 i 8 w turnieju piłki ręcznej. Rozgrywki odbyły się na boisku sportowym w Bożejowicach i jak się okazało dziewczęta z naszej szkoły okazały się najlepsze wygrywając wszystkie spotkania. Mecze były zacięte, nie brakowało ładnych bramek, świetnych akcji i parad bramkarek. Tym niemniej ogromne brawa dla naszych dziewcząt

Maciej Sawicki

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję,że dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków do końca roku szkolnego tj. do dnia 31.08.2019 r.

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice indywidualnie ubezpieczają dzieci, gdyż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również inne organy szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym proszę rozważyć indywidualne ubezpieczenie dziecka w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej.

        

Uwaga !! Uwaga!! Nieuchronnie nadszedł czas rozpoczęcia roku szkolnego 2019/ 2020!

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kruszynie odbył się uroczysty apel, który przygotowali uczniowie obecnej klasy ósmej. Tradycyjnie Dyrektor szkoły, pan Dariusz Kunaszko, gorąco przywitał zaproszonych gości, rodziców , nauczycieli i uczniów, życząc wszystkim sukcesów, wysokich osiągnieć w nauce , przyjemnej i owocnej pracy.

Otwarcie tego roku jest dość szczególne z wielu powodów. Pierwszym z nich przyjęcie do grona społeczności szkolnej 21 pierwszoklasistów, którzy zgodnym chórem powtarzali tekst ślubowania za Panem Dyrektorem. W iście rycerskim stylu młodzi kandydaci zostali mianowani na pełnoprawnych uczniów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kruszynie. Wisienką na torcie tego wydarzenia okazały się rożki pełne niespodzianek przygotowane przez wychowawczynię klasy pierwszej- panią Beatę Chmielik i rodziców tej klasy.

Grono nauczycieli przywitało nowych kolegów i koleżanki, którym kibicujemy w jak najszybszym zaklimatyzowaniu się w naszym środowisu.

Kolejnym powodem jest kończący się już prawie remont budynku szkoły, co napawa nas dumą i radością.

Wiele będzie się działo, rok zapowiada się bardzo obiecująco. Życzymy wszystkim wytrwałości w wyznaczonych celach , sukcesów w każdej dziedzinie i na każdym polu!!

Anna Kaluzka

Wiadomości