liczba odwiedzin: 369135

Nawigacja

W ramach realizacji projektu  „ZDALNA SZKOŁA” Gmina Bolesławiec przekazała na ręce dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Kruszynie sprzęt do nauki zdalnej. Urządzenia to wysokiej jakości: laptopy  DELL -3 szt, słuchawki z mikrofonami, oraz tablety wraz z klawiaturą marki HUAWEI MediaPad T5 w ilości 15 szt. Sprzęt przeznaczony jest do nauki zdalnej i będzie wypożyczany dla potrzebujących nauczycieli oraz uczniów w przypadku organizacji zdalnego nauczania. Dodatkowo zostało przekazane szkole nowoczesne urządzenie drukujące marki EPSON, które przeznaczone jest do dwustronnego powielania materiałów dydaktycznych, z którego korzystają nauczyciele. Gmina Bolesławiec pozyskała środki  na zakup wymienionych urządzeń  przystępując do programu   finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.