liczba odwiedzin: 345049

Nawigacja


ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2020/2021 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2020/2021

PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2020/2021

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 140/20  WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 R.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BOLESŁAWIEC

Czynność

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Składnie wniosków o przyjęcie
wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
 lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

05 lutego

2020 r.

 

28 lutego

2020 r.

 

8 kwietnia

2020 r.

 

 

26 kwietnia

2020 r.

Weryfikacja wniosków
przez komisję rekrutacyjną.*

02 marca

2020 r.

10 marca

2020 r.

29 kwietnia

2020 r.

5 maja

2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

11 marca 2020 r.

 

6 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodziców  woli zapisu kandydata
 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, w postaci pisemnego oświadczenia.

 

11 marca

2020 r.

 

25 marca

2020 r.

 

6 maja

2020 r.

 

25  maja

2020 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

26 marca

2020 r.

 

26 maja

2020 r.

 

*Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może poprosić, o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych w oświadczeniach, potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów.