NAWIGACJA

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2018/2019 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE/SZKOŁA UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2018/2019

PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTEPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁOW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA BOLESŁAWIEC

Czynność

Terminy
w postepowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

rozpoczęcie

zakończenie

rozpoczęcie

zakończenie

Składnie wniosków o przyjęcie
wraz z dokumentami, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
 lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

05 lutego

2018 r.

 

02 marca

2018 r.

 

23 kwietnia

2018 r.

 

 

07 maja

2018 r.

Weryfikacja wniosków
przez komisję rekrutacyjną.*

05 marca

2018 r.

09 marca

2018 r.

08 maja

2018 r.

11 maja

2018 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną, do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

 

12 marca 2018 r.

 

14 maja 2018 r.

Potwierdzenie przez rodziców  woli zapisu kandydata
 do przedszkola/ oddziału przedszkolnego, w postaci pisemnego oświadczenia.

 

12 marca

2018 r.

 

23 marca

2018 r.

 

15 maja

2018 r.

 

29  maja

2018 r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości, listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych
do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

 

26 marca

2018 r.

 

30 maja

2018 r.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może poprosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w złożonych oświadczeniach potwierdzających spełnianie warunków