liczba odwiedzin: 345107

Nawigacja


PROMOCJA ZDROWIA 2019-2020 PLAN PRACY 2016/2017 PLAN PRACY 2015/2016 PLAN PRACY 2014/2015 KONKURS NA LOGO SPZ NASZE AKCJE PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PREZENTACJA

PROMOCJA ZDROWIA

PLAN PRACY 2014/2015

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kruszynie

 

PLAN PRACY ZESPOŁU DS. SZKOŁY PROMUJACEJ ZDROWIE

STYCZEŃ 2014 /STYCZEŃ 2015

PRIORYTET: Wiemy, co jemy- czyli jak się zdrowo odżywiać?

 

 

Problem priorytetowy:

Niewłaściwe nawyki żywieniowe ucznia

Opis problemu:

W celu podjęcia skutecznych działań w zakresie profilaktyki i  promocji  zdrowia w naszej szkole na przełomie listopada i grudnia 2013 roku dokonana została diagnoza środowiska szkolnego. Na jej podstawie stwierdzono, że duża grupa dzieci w ramach II śniadania preferuje słodycze, pączki, pizzerki, chipsy, itp. Tym samym uczniowie  dokonują niewłaściwych wyborów żywieniowych pomijając w swej diecie produkty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ich organizmu.

Wyniki diagnozy pozwoliły nam na wyłonienie problemu priorytetowego oraz opracowanie planu działań zmierzających do jego rozwiązania.

 

Uzasadnienie: 

Koniecznym warunkiem ochrony zdrowia młodego pokolenia staje się zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego.Jednym z najważniejszych czynników decydującym o jego stanie jestracjonalne odżywianie.Rozumiane jako umiejętność zaplanowania posiłków i spożywanie takich produktów, które umożliwią dostarczenie organizmowi optymalnej ilości energii, to znaczy takiej, która pozwoli na utrzymanie należytej masy ciała. Odżywianie ma zatem  bezpośredni wpływ na rozwój organizmu ludzkiego i warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny oraz sprawność umysłową ucznia w wieku szkolnym.

 

Przyczyny istnienia problemu: 

 • nieznajomość zasad prawidłowego odżywiania,
 • nieznajomość produktów żywnościowych wartościowych dla organizmu,
 • brak pozytywnych nawyków żywieniowych wyniesionych z domu,
 • brak umiejętności dokonywania właściwych wyborów żywieniowych,
 • zakup II śniadania  w sklepie - w drodze do szkoły (wygoda),
 • nadmierne spożywanie chipsów i picie słodkich  napojów gazowanych.

 

Propozycje rozwiązania problemu: 

 1. lekcje tematyczne w poszczególnych klasach na temat zdrowego odżywiania,
 2. projekt logo SzPZ – prace plastyczne dzieci klas I-III i multimedialne klas IV-VI,
 3. wykonywanie gazetek tematycznych na temat prawidłowego odżywiania,
 4. udział w programach: „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Śniadanie daje moc”,itp.,
 5. promowanie zachowań prozdrowotnych, zachęcenie do spożywanie zdrowego drugiego śniadania – zdrowe czwartki, popularyzacja picia  mleka i spożywania  jego przetworów,
 6. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w konkursach, akcjach organizowanych w szkole, itp.

 

Przewidywane kryteria sukcesu: 

- wzrost świadomość uczniów na temat konieczności właściwego odżywiania;

- zmiana nawyków żywieniowych.

 

Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów - zdrowe odżywianie

 

ZADANIE/CEL

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Zapoznanie z założeniami SzPZ uczniów klas 0-6.

Prezentacja multimedialna, pogadanka edukacyjna, gazetka szkolna, zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców.

styczeń 2014

wychowawcy

2. Diagnoza dotycząca odżywiania się uczniów.

Przeprowadzenie ankiety w klasach 0-6

„Wiemy, co jemy”

styczeń 2014

zespół ds.SzPZ

3. Projektujemy Logo SzPZ

Konkurs szkolny dla klas 0-6 (praca plastyczna dla młodszych, wersja elektroniczna dla starszych).

marzec 2014

p. Joanna Czaplinka,

p.Dariusz Kunaszko

4. Co znaczy zdrowo się odżywiać?

Lekcje tematyczne, pogadanki, referaty uczniów, plakaty, gazetka szkolna, ekspozycje.

Cały rok

Wychowawcy, nauczyciel przyrody- p.Klaudia Medyńska

5. Akcja „Zdrowe czwartki”.

W każdy czwartek dzieci przynoszą śniadanie składające się ze zdrowych produktów. Członkowie SU rano w czwartek sprawdzają, czy dzieci zdrowo się odżywiają. Każdemu dziecku zapisują punkty. Na koniec każdego miesiąca zwycięzcy otrzymują niespodzianki.

Cały rok

Zespół ds.SzPZ, Samorząd Uczniowski

6.Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

„Witamy wiosnę zdrowo i kolorowo”.

Obchody Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia 21 marca:

- przygotowanie i prezentacja owocowych i warzywnych ekspozycji,

- gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej,

- piosenka związana ze zdrowym odżywianiem.

marzec 2014

Zespół ds. SzPz, Samorząd Uczniowski

7.Pierwsza pomoc przedmedyczna.

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone wśród uczniów klas II- VI przez rodziców pracujących jako ratownicy medyczni w Jednostce Wojskowej w Bolesławcu.

kwiecień 2014

grudzień 2014

Ratownicy medyczni- rodzice

8. Czy znasz ideę Szkoły Promującej Zdrowie?- ankieta dla rodziców.

Przeprowadzenie diagnozy wśród rodziców klas 0-6.

wrzesień 2014

Wychowawcy, koordynator SzPZ

9. Obchodzimy Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.

Udział w akcji

-Zachęcanie dzieci do zdrowego odżywiania  i ćwiczeń fizycznych a przez to przeciwdziałania rosnącemu problemowi otyłości u dzieci w Europie.

- Udział w akcji „Śniadanie daje moc”.

Wspólne przygotowanie śniadania przez uczniów klas I-III składającego się ze zdrowych produktów, nakrywanie do stołu, poznanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole.

 

8 listopada 2014

Wychowawcy klas I-III

10. Propagujemy zdrowy styl życia.

pogadanki na lekcjach wychowawczych, gazetka szkolna, udział w konkursach dotyczących zdrowia i profilaktyki, organizacja wycieczek turystyczno -rekreacyjnych.

Cały rok

Pani pielęgniarka,

wychowawcy,

nauczyciel wych.fiz.,

nauczyciel przyrody

 

 

                                                                       opracowały: Małgorzata Hlastawa-Wojtowicz

                                                                                               Beata Chmielik