• PLAN PRACY NAUCZYCIELI

    • Szanowni Państwo,

     Poniższy plan może ulec zmianie w szczególnych sytuacjach wymagających zmiany organizacji pracy nauczycieli (np. ze względu na nieobecność nauczyciela, zmniejszenia ilości dzieci w danej grupie itp.)

     (np. ze względu na nieobecność nauczyciela, zmniejszenia ilości dzieci w danej grupie itp.)

      

     Oddział

     Imię i nazwisko nauczyciela/

     zajęcia

     Godziny pracy w poszczególne dni tygodnia

      

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

      
      

     od

     do

     od

     do

     od

     do

     od

     do

     od

     do

      

     I

     „MISIE”

     2,5-3 latki

     Anna Myślińska

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     8.00

     10.00

      

      

     8.00

     9.30

     8.00

     10.00

     12.45

     15.00

      

     10.15

     15.00

     13.30

     15.00

     9.45

     15.00

     10.15

     15.00

      

      

      

     Agnieszka Perchaluk

     (JĘZYK ANGIELSKI)

     10.00

     10.15

      

      

     9.30

     9.45

     10.00

     10.15

     10.30

     10.45

      

     Małgorzata Duran

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

      

      

     8.00

     13.30

      

      

      

      

     8.00

     10.30

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10.45

     12.45

      

     Joanna Piechota

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     6.00

     8.00

     6:00

     8:00

     6:00

     8:00

     6:00

     8:00

     6:00

     8:00

      

     II

     „JAMNIKI”

     4-5 latki

     Monika Czarnota

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     8.00

     10.15

     8.00

     15.00

     8.00

     15.00

     13.30

     15.00

     8.00

     15.00

      

     10.45

     12.00

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Agnieszka Perchaluk

     (JĘZYK ANGIELSKI)

     10.15

     10.45

      

      

      

      

     10.15

     10.45

      

      

      

     Małgorzata Duran

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     12.00

     15.00

      

      

      

      

     8.00

     10.15

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     10.45

     13.30

      

      

      

     III

     „KOTKI”

     6 latki

     Patrycja Marcinowska

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     8.00

     15.00

     8.00

     9.00

     8.00

     10.00

     8.00

     13.00

     8.00

     10.00

      

      

      

     9.30

     13.00

      

      

      

      

     10.30

     15.00

      

     Anna Myślińska

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

      

      

     15:00

     16:00

      

      

      

      

     15.00

     16.00

      

     Małgorzata Duran

     (WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE)

     15.00

     16.00

     13.30

     15.00

     10.00

     16.00

     13.30

     16.00

      

      

      
        

     Agnieszka Perchaluk

     (JĘZYK ANGIELSKI)

      

      

     9.00

     9.30

      

      

      

      

     10.00

     10.30

      

     Beata Adamus

     (RELIGIA)

      

      

     13.00

     13.30

      

      

     13.00

     13.30

      

      

      
      

     Razem: