liczba odwiedzin: 346959

Nawigacja


PROGRAMOWANIE W ZSP

PILOTAŻ W ZSP KRUSZYN

Zajecia w ramach innowacji pedagogicznej zatwierdzonej przez Dolnoślaskie Kuratorium Oswiaty we Wrocławiu

„JESTEM ZDOLNY I PROGRAMUJE”

Nauczyciel prowadzący: Dariusz Kunaszko

Odbiorcami innowacji będą klasy IV-VI podczas regularnych lekcji zajęć komputerowych. Innowacja wynika z pilotażu programu, dotyczącego programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach, zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Czas trwania: rok szkolny 2016/2017

Każda klasa na programowanie ma przeznaczone od 8-10 godzin, na pozostałych godzinach realizowana będzie podstawa programowa zajęć komputerowych w klasach IV-VI