NAWIGACJA

DOKUMENTY Kryteria ocen

DOKUMENTY SZKOLNE

 

STATUT SZKOŁY  

  

 

      

       STATUT        ZSP w Kruszynie

STAN PRAWNY NA 10.01.2019 r.  

 

       STATUT       Przedszkola w Kruszynie

STAN PRAWNY NA 10.01.2019r.

 

     STATUT -SP        w Kruszynie

STAN PRAWNY NA 01.01.2019 r. 

   
PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA KLASY IV-VIII  

WSO

(średnia ważona)

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     

 
     REGULAMIN          ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ

  PLAN PRACY ŚWIETLICY PROFIL.
   

SZKOLNY SYSTEM INTERWENCJI

 

PROCEDURY POMOCY  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU CYBERPRZEMOCY

   
REGULAMIN E-DZIENNIKA