liczba odwiedzin: 369145

Nawigacja


INFORMACJA O PROJEKCIE REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU MATERIAŁY Harmonogram 2019-2020 Harmonogram 2018-2019

PROJEKT-OTWARTY UMYSŁ...

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z rekrutacją uczniów do projektu, należy wydrukować i wypełnić załączniki od nr 2 do nr 3.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ 8.09.2019 r. I KOŃCZY 20.09.2019 r.

W przypadku dużej ilości chętnych uczniów liczy się m.in. kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia (kpl. dokumentów) należy złożyć u wychowawcy klasy w w/w terminie

REGULAMIN REKRUTACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA DO PROJEKTU

Załącznik nr 2 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROJEKCIE

Załącznik nr 3

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

Załącznik nr 5