liczba odwiedzin: 369179

Nawigacja


RADA ZESPOŁU

Skład Rady Zezpołu

W trakcie zebrania uchwalono Regulamin Rady Zespołu

Skład Rady Zespołu:

1. Ryszard Duran    - Przewodniczący Rady Zespołu - (przedstawiciel rodziców)czący Rady Zespołu - (przedstawiciel rod

2. Klaudia Medyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady Zespołu- (przedstawiciel Rady Pedagogicznej) o Rady Zespołu

3. Paweł Uznański  - Skarbnik Rady Zespołu- (przedstawiciel rodziców)                             - skarbnik Rady Zespołu-

4. Ewa Sokolińska - członek- (przedstawiciel Rady Pedagogicznej)

5. Marcel Pala - członek - ( przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego - uczennica klasy VII)

6. Kacper Rościszewski - ( przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego- uczeń klasy VII)