liczba odwiedzin: 369221

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

MOTYWACJA DLA UCZNIA

MOTYWACJA DLA UCZNIA

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?

 

W obecnym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nauka odbywa się tylko i wyłącznie w domu, szczególnie ważne jest, abyśmy wszyscy wspólnie motywowali dzieci i młodzież do pracy. Motywacja jest zawsze potrzebna, ale teraz  szczególnie.

Zadbaj o:

1. Na czas nauki dziecka w domu wyłączmy wszelkie źródła dźwięku, nie przerywajmy dziecku. 
2. Zaproponujmy, żeby wszystkie dzieci w domu uczyły się w tym samym czasie. Zabawa rodzeństwa w czasie nauki jednego dziecka nie sprzyja jego motywacji.
3. Pokażmy, jak bardzo cenimy rozwijanie naszych pasji. Samodzielnie napisany przez dziecko referat czy zrobiona własnoręcznie makieta jest równie satysfakcjonująca jak wykonanie wielu ćwiczeń.
4. W czasie wolnym pozwólmy dziecku wykazać się wiadomościami, które zdobyło w trakcie nauki.
5. Nauczmy dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Doceniajmy opanowanie przez dziecko nowych umiejętności. Wpajajmy dziecku przekonanie, że wiedza to coś, nad czym trzeba pracować.
6. Chwalmy dziecko za prawdziwy wysiłek i upór w dążeniu do celu, zwłaszcza, jeśli stosuje się ono do ustalonego w domu systemu nauki.
7. Podkreślajmy sukcesy, pamiętając, że to motywuje. Nie krytykujmy, nie wyolbrzymiajmy braków. Starajmy się codziennie doceniać postępy, które czyni dziecko i wspólnie działać w pokonywaniu pojawiających się trudności.