liczba odwiedzin: 347103

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

Dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Zarządzeniem nr 10/2019/2020 z dnia 22.05.2020r. mając na uwadze bezpieczeństwo i przeciwdzialanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wprowadza do stosowania niezbędne procedury regulujące zasady postępowania w placówce w związku ze stopniowym ich „otwieraniem”. Zostały one opracowane na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej orazGłównego Inspektora Sanitarnego i dotyczą zasad organizacji:

  • zajęć w ramach edukacji wczesnoszkolnej,
  • konsultacji z nauczycielami w szkole,
  • zajęć rewalidacyjnych,rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przypominamy, że:

  • od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
  • od 25 maja br. uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej mogą korzystać z konsultacjiz nauczycielami,
  • od 1 czerwca br. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą korzystać z konsultacji,
  • od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w jednostkach systemu oświaty, których działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Proszę o zapoznanie się z procedurami

 

z poważaniem

Dyrektor ZSP Kruszyn

 

P R O C E D U R Y

ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Kruszynie

-Szkoła Podstawowa w Kruszynie-

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Zalącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4

Wypełniają rodzice uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych 

Wypełniają rodzice uczniów, którzy uczestniczą w bezpośrednich zajęciach rewalidacyjnych

Wypełniają rodzice uczniów, którzy uczestniczą w konsultacjach bezpośrednich-

Wypełniają rodzice uczniów,   którzy uczestniczą w   zajęciach opiekuńczo-wychowawczych .   dot. zgody na samodzielny powrót   lub odbiór przez upoważnioną osobę