liczba odwiedzin: 347057

Nawigacja


WEJSCIA DO KLAS KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI OGÓLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA PLAN ZAJĘĆ BEZPIECZEŃSTWO W SIECI MOTYWACJA DLA UCZNIA ORGANIZACJA PRACY W DOMU OCENIANIE SZKOŁA PODSTAWOWA- PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA KONSULTACJE BEZPOŚREDNIE DLA UCZNIOW KLAS IV-VIII HARMONOGRAM KONSULTACJI dla klas IV-VIII

ZDALNE NAUCZANIE

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE-PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Szanowni Państwo,

Przedszkole Publiczne w Kruszynie otwarte będzie od dnia 1.06.2020r. od godz. 6.00 do 16.00

W związku z sytuacją pandemiczną zostały wprowadzone odpowiednie Procedury, z którymi należy się dokładnie zapoznać zawierają między innymi kwestie przyprowadzania i odbierania dziecka,  gdyż w czasie reżimu sanitarnego nie będzie od nich odstępstw.

Jednocześnie rodzice, którzy zapisali swoje dziecko do Przedszkola –zobowiązani są do zapoznania się z dokumentami oraz przed wysłaniem dziecka do przedszkola – wydrukowanie oraz podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji. Dokumentacja wymagana od Państwa jest konieczna, a nie wypełnienie jej –uniemożliwi przyjęcie dziecka do przedszkola. Dokumentację proszę złożyć za pośrednictwem skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie (od strony boiska) – najpóźniej do dnia 29.05.2020r. do godz. 11.00

 

 

RODZICU ZAPOZNAJ SIĘ KONIECZNIE Z PROCEDURAMI

 

Zarządzenie Dyrektora ZSP Kruszyn nr 12/2019/2020 

z dnia 20.05.2020r. z dnia 27.05.2020r.

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przedszkola Publicznego w Kruszynie

podczas pandemii COVID-19

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  PODEJRZENIA LUB ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM, LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19      ORAZ SKUTECZNE PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW

 

 

Rodzice , którzy posyłają swoje dzieci do Przedszkola Publicznego w Kruszynie w okresie pandemii COVID-19 - proszę o wydrukowanie i wypełnienia, a następnie przekazanie do dnia 29.05.2020r. do godz. 11.00 do skrzynki pocztowej ZSP Kruszyn -umieszczonej na budynku przy wejściu głownym - od strony boiska-poniższych dokumentów.

     
DEKLARACJA RODZICÓW OŚWIADCZENIE RODZICÓW