liczba odwiedzin: 273092

Nawigacja


DLACZEGO WAŻNE? DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ŚWIETLICA , ODWOZY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2019/2020 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2019-2020 KONSULTACJE 2019-2020 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym. LIST Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2019-2020 INFORMACJA KORONAWIRUS PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI COVID-19 ZSP KRUSZYN ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

WAŻNE i PRZYDATNE

PRIMUS INTER PARES - regulamin

 

 

 

Regulamin przyznawania nagrody

„Prymus Inter Pares”

"PIERWSZY WŚRÓD RÓWNYCH SOBIE"

          Postanowienia ogólne:

 

 1. Nagroda „Prymus Inter Pares” przyznawana jest absolwentowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kruszynie
 2. Fundatorem nagrody jest Rada Rodziców
 3. Nagrodę przyznaje Rada Pedagogiczna , która wyraża swoją opinię  w trakcie posiedzenia           klasyfikacyjnego - rocznego.
 4. Wręczenie nagrody odbywa się przez fundatora i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszynie, podczas uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.
 5. Uczeń wyróżniony nagrodą Prymus Inter Pares” otrzymuje dodatkowo dyplom- certyfikat.
 6. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 

Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody

 

 1. uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, (pod uwagę bierze się oceny semestralne i końcowo roczne)
 2.  uzyskał najwięcej punktów z testu kompetencji
 3. ma wzorową ocenę zachowania, (pod uwagę bierze się ocenę semestralną i końcoworoczną)
 4. osiąga sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 5. promuje szkołę w środowisku lokalnym oraz jest godnym motorem szkoły, jej godnym reprezentantem
 6. aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły,

.