liczba odwiedzin: 346985

Nawigacja


DLACZEGO WAŻNE? DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ŚWIETLICA , ODWOZY DLA RODZICÓW KLASY I - 2020-2021 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2020/2021 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2020-2021 KONSULTACJE 2020-2021 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY-UONET+ KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym. LISTY Dolnośląskiego Kuratora Oświaty INFORMACJA KORONAWIRUS PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI COVID-19 ZSP KRUSZYN ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

WAŻNE i PRZYDATNE

DLA RODZICÓW

 

 

Plik do pobrania (należy kliknąć na poniższy odnoścnik)

  Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia publikację „Moje dziecko w przedszkolu i szkole. Poradnik dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” opracowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE we współpracy z Departamentem Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. Poradnik ma na celu przekazanie rodzicom informacji o nowej formule organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wprowadzonej rozporządzeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.

Poradnik adresowany jest do Rodziców, a jego celem jest prze­kazanie informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole.

Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka.

W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z prze­pisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja pomocy.  

 

 

 
Porady i wskazówki psychologiczne - porady z zakresu psychologii.


Jak pomóc dziecku radzić sobie z dysleksją? - Polskie Towarzystwo Dysleksji


To trzeba wiedzieć (narkomania)! - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

Dziecko agresywne - objawy, przyczyny i przeciwdziałanie
  Przemoc staje się obecnie najważniejszym tematem spośród zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Narastająca fala agresji obserwowana wśród nieletnich budzi niepokój różnych grup społecznych.
Trudności wychowawcze młodzieży: karać czy nagradzać?
  W praktyce wychowawczej rodziców, także niektórych nauczycieli, pierwsze miejsce zajmują kary niż nagrody. Uczmy się wychowywać poprzez ciągłe doskonalenie metod wychowawczych.
Dysleksja
  Podaje się, że w Polsce mamy od 10% do 15% dzieci w młodszych klasach szkolnych, które ujawniają symptomy dysleksji. Skąd się biorą zaburzenia dyslektyczne? Jak należy postępować z uczniem dyslektycznym?
Niewłaściwe postawy rodzicielskie wobec dziecka a Internet
  Niewłaściwe postawy rodzicielskie wobec dziecka sprzyjające budowaniu niebezpiecznych relacji dziecka ze światem Internetu
Złość w kagańcu
  W naszej kulturze złość postrzegana jest jako pewna nieumiejętność kontroli swoich emocji. Podczas gdy uczucie złości jest naturalnym mechanizmem urealnienia i wyrażenia naszej frustracji. Nie jest rzeczą prostą tak wyrazić swoją złość, by nie skrzywdzić przy okazji innych.


 

Ciekawe i przydatne strony internetowe

Portal psychologiczny – serwis informacyjny, poradnia on-line, czytelnia, pomoc.
Prawa dziecka - prawo, pisma młodzieżowe, bezpieczeństwo w sieci, strefa pomocy, strefa szkoły.
Prawa dziecka - Rzecznik Praw Dziecka
Rodzicielska www - rodzice w szkole i w domu, prawo dla rodziców, ruch rodzicielski, forum.
Sprawdzian szóstoklasisty – przykładowe sprawdziany, rady dla uczniów i rodziców.
Strona Dzieci Sprawnych Inaczej - dzieci niepełnosprawne, prawo, pomoc, opieka.
Strona kampanii “Dzieciństwo bez przemocy”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Główny.

Cała Polska czyta dzieciom - uniwersytet dla rodziców, zbiór tekstów i artykułów.
Centralna Komisja Egzaminacyjna - o egzaminach, aktualności, komunikaty, pytania i odpowiedzi.
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - poradnictwo, profilaktyka.
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty - struktura, komunikaty, zarządzenia, ogłoszenia.
Dziecko w sieci - Ogólnopolska Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa w Sieci
Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców - tekst.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka - działalność fundacji, zbiór opracowań o prawach człowieka.
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Konwencja o Prawach Dziecka - tekst
Ministerstwo Edukacji Narodowej – aktualności, akty prawne, adresy.
Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu - sprawdziany i egzaminy, procedury.
Pomoc dzieciom krzywdzonym - informacje dla rodziców, prawo, artykuły, raporty, porady.
Portal Organizacji Pozarządowych - informacja, porady dla osób indywidualnych i organizacji.