NAWIGACJA

DLACZEGO WAŻNE? KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2018-2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE 2018-2019 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym.

WAŻNE i PRZYDATNE

INFORMACJA-OŚWIADCZENIE

Kruszyn,23.02.2015r.

W związku z napływającymi informacjami, że szkoła współpracuje z firmą

EUREKA WYPOSAZANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
UL.BRYGADZISTÓW 3A
41-705 RUDA SLASKA

Oswiadczam,że Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kruszynie nie korzysta z usług firmy oraz nie prosi o wsparcie w doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne.

Wysyłane faktury do okolicznych przedsiębiorców wystawiane przez w/w firmę nie mają potwierdzenia w stanie faktycznym.

W związku z powyższym proszę o ignorowanie i przede wszystkim nie płacenie za faktury, które są wysyłane drogą e-mailową.

Dyrektor ZSP w Kruszynie