NAWIGACJA

DLACZEGO WAŻNE? KOMENTARZ DO PROPONOWANYCH PRZEZ MEN OD 2017r. ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATY DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2018/2019 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2018-2019 KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE 2018-2019 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym.

WAŻNE i PRZYDATNE

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zarz

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkonego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1,   59- 700 Bolesławiec
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań statutowych  Zespołu   Szkolno – Przedszkolnego w Kruszynie
  3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 1182 ze zmianami)

1/15 Wójta Gm