liczba odwiedzin: 346783

Nawigacja


DLACZEGO WAŻNE? DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ŚWIETLICA , ODWOZY DLA RODZICÓW KLASY I - 2020-2021 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2020/2021 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2020-2021 KONSULTACJE 2020-2021 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY-UONET+ KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym. LISTY Dolnośląskiego Kuratora Oświaty INFORMACJA KORONAWIRUS PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI COVID-19 ZSP KRUSZYN ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

WAŻNE i PRZYDATNE

DZIENNIK ELEKTRONICZNY-UONET+

Szanowni Państwo.
Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo uczniów, oraz sprawniejszą komunikację nasza szkoła postanowiła wdrożyć od 1 września 2020 r. NOWĄ elektroniczną formę dziennika lekcyjnego, który umożliwi bieżącą kontrolę frekwencji i postępów w nauce Państwa dzieci. W związku z tym został zmieniony usługodawca dziennika na system UONET+ firmy VULCAN. Poniżej przedstawiona jest funkcjonalność e-dziennika, ktora różni się od poprzedniej wersji. Każdy Rodzic będzie mógł korespondować z dowolnym nauczycielem, sprawdzać, czy dziecko uczestniczy w zajęciach oraz jakie oceny i uwagi otrzymuje. Dodatkowo jest mozliwość zainstalowania aplikacji na telefonie w celu monitorowania w czasie rzeczywistym postępów swojego dziecka.

Jednocześnie e-dziennik- zostaje zalożony w Przedszkolu Publicznym w Kruszynie - umozliwi on szybką i bezpieczną komunikację z rodzicami. Proszę o przekazanie adresow e-mail przez rodziców przedszkolaków.

WSZYSCY rodzice (uczniów szkoły), którzy posiadali konto na starym systemie e-dziennika (edudziennik.pl) – mają wprowadzone adresy e-mail, z których korzystali w poprzednim dzienniku, do nowego systemu e-dziennika-UONET+

ODNOŚNIK-LINK do logowania - znajduje się na szkolnej witrynie internetowej.

adres e-dziennika: uonetplus.vulcan.net.pl/gminaboleslawiec

Wystarczy się zalogować według poniższej instrukcji.

Jeśli ktoś z rodziców lub uczniów nie ma lub chciałby zmienić swój adres e-mail- to proszę o przekazanie go dla wychowawcy klasy, który wpisze brakujący lub nowy adres do systemu i wtedy można się zalogować do e-dziennika – wykonując czynności zamieszczone w instrukcji.

Rodzic powinien posiadać swoje konto i nie korzystać z konta dziecka, gdyż niektóre informacje wysyłane przez nauczycieli, dyrekcje, są przeznaczone tylko dla rodziców, który np. może usprawiedliwić nieobecność dziecka na lekcji tylko ze swojego konta.

Czy uczeń będzie posiadać konto na e-dzienniku?- DECYZJA NALEŻY DO RODZICÓW, którzy powinni założyć dziecku adres e-mail (jeśli jeszcze go nie posiada) i przekazać go do wychowawcy klasy. W przypadku posiadania konta na e-dzienniku - uczeń będzie mogł samodzielnie monitorować informacje przekazywane za jego pośrednictwem.

Dyrektor ZSP w Kruszynie

Proszę kliknąć na interesujące odnośniki- wyświetli się instrukcja video.