liczba odwiedzin: 369265

Nawigacja


DLACZEGO WAŻNE? DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 ŚWIETLICA , ODWOZY DLA RODZICÓW KLASY I - 2020-2021 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2020/2021 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2020-2021 KONSULTACJE 2020-2021 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY-UONET+ KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym. LISTY Dolnośląskiego Kuratora Oświaty INFORMACJA KORONAWIRUS PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI COVID-19 ZSP KRUSZYN ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

WAŻNE i PRZYDATNE

COVID-19 ZSP KRUSZYN

Kruszyn,15.05.2020r.

 

Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o wypelnienie poniższego formularza przez rodziców deklarujących uczestnictwo swoich dzieci w zajeciach w Przedszkolu Publicznym w Kruszynie. Ponizszy formularz wypełniają TYLKO rodzice, którzy zamierzają posłać swoje dziecko do przedszkola (przekazują informację w formularzu). Poniższy formularz będzie dostępny do dnia 19.05.2020r. do godz.10.00 - informacje przekazane za jego pośrednictwem są niezbędne do organizacji pracy przedszkola .NIEWYPEŁNIENIE INFORMACJI RÓWNOZNACZNE JEST Z NIEKORZYSTANIEM Z USŁUG PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KRUSZYNIE.

Szczególowe informacje dotyczące procedur, dokumentacji oraz ewentualnej daty otwarcia - zostaną Panstwu przekazane (publikacja na stronie www)  najpożniej do dnia 21 maja 2020r.

KLIKNIJ TU! ==>>>FORMULARZ INFORMACYJNY<==== KLIKNIJ TU! 

(formularz dostępny do dnia 19.05.2020r. do godz.10.00)

Z poważaniem

DYREKTOR ZSP  w Kruszynie

 

 

Szanowni Rodzice,

 

Informuję, że organ prowadzący – Gmina Bolesławiec jeszcze nie podjął decyzji o otwarciu Publicznych Przedszkoli w Gminie Bolesławiec.

Bardzo dziękuję rodzicom za przekazane informacje, które są niezbędne do ewentualnej organizacji pracy przedszkola. Brak informacji od rodziców – jednoznaczne jest z brakiem zainteresowania z korzystania z usług przedszkola w okresie pandemii. Jednocześnie dziękuję Państwu za świadome podejście do kwestii bezpieczeństwa swoich dzieci, Państwa i Państwa rodzin oraz pracowników Przedszkola Publicznego w Kruszynie.

Informacje o decyzjach organu prowadzącego będą przekazywane na bieżąco.

Z poważaniem

 

Dyrektor ZSP wKruszynie

 

WYTYCZNE Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN

INFORMACJA- Ministerstwo Edukacji Narodowej