liczba odwiedzin: 273363

Nawigacja


DLACZEGO WAŻNE? DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE DZIECI OD NNW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 ŚWIETLICA , ODWOZY KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 KALENDARZ UROCZYSTOŚCI / KONKURSÓW SZKOLNYCH W ROKU 2019/2020 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE/DODATKOWE 2019-2020 KONSULTACJE 2019-2020 DLA UCZNIÓW DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW PRIMUS INTER PARES - regulamin 1 % DLA NASZEJ SZKOŁY KONKURS NA LOGO SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PODZIEKOWANIE DLA RODZICÓW INFORMACJA-OŚWIADCZENIE DZIENNIK ELEKTRONICZNY KLAUZULA INFORMACYJNA WSZAWICA PROFILAKTYKA - ZAPOBIEGANIE Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym. LIST Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2019-2020 INFORMACJA KORONAWIRUS PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI COVID-19 ZSP KRUSZYN ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

WAŻNE i PRZYDATNE

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019-2020

Szanowni Państwo,

Zbliża się koniec roku szkolnego- w związku z zachowaniem bezpieczeństwa – w tym roku nie będzie organizowana uroczystość szkolna w formie bezpośredniej. Uczniowie klas I-VII odbierają świadectwa w dniu 26.06.2020r. –świadectwa wydawane przez wychowawców wraz z nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców dla uczniów ze świadectwami z czerwonym paskiem (min. śr 4,75) Wydawanie świadectw za potwierdzeniem odbioru przy sprzyjającej pogodzie odbędzie się na zewnątrz (trawnik obok placu zabaw na terenie szkoły) lub w sali nr 1 na (parter nowej szkoły) przy niesprzyjającej pogodzie. Wychowawca przygotowuje imienną listę odbioru świadectwa przez ucznia/ w klasach I-III odbiór potwierdzają rodzice ucznia.

Skromna uroczystość – z ograniczoną liczbą uczestników zostanie zorganizowana tylko dla absolwentów naszej szkoły

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO  2019/2020 – odbędzie się według następującego planu:

Godz. 8.00-9.00- Msza Św w Kościele p/w Jana Chrzciciela  w Kruszynie –

Godz. 10.30-11.00 – Pożegnanie klasy VIII z udziałem jednego rodzica , uczniów, wychowawcy Przewodniczącej Rady Rodziców oraz dyrektora – miejsce : sala gimnastyczna. Wręczenie świadectw i listów gratulacyjnych oraz nagrody dla najlepszego absolwenta szkoły.

Godz. 9.25- 15.00 wydawanie świadectw szkolnych przez wychowawców- według godzinowego harmonogramu zamieszczonego poniżej. Bardzo proszę o przestrzeganie poniższych godzin odbioru.

Wydawanie świadectw ściśle według godzinowego harmonogramu:

KLASA

GODZINA ODBIORU

NR UCZNIA W DZIENNIKU LEKCYJNYM

WYDAJE ŚWIADECTWO

od

do

VII

9.25

9.40

1-9

K.Medynska

9.40

9.55

10-18

VIb

10.05

10.20

1-9

A.Kaluzka

10.20

10.35

10-18

VIa

10.45

11.00

1-10

K.Woloszyn

11.00

11.15

10-20

Vb

11.25

11.40

1-12

E.Śliwińska

11.40

12.00

13-23

Va

12.10

12.25

1-10

M.Sawicki

12.25

12.40

11-19

III

12.50

13.05

1-12

A.Myslińska

13.05

13.20

13-23

IIa

13.30

13.50

2-17

M.Skryzpek

IIb

14.00

14.20

1-13

J.Czaplicka

I

14.30

14.45

1-12

B.Chmielik

14.45

15.00

13-23

Odbiór świadectw odbywa się indywidualnie- nie ma odwozu i dowozu. Uczeń/rodzic po odbiorze świadectwa bez zbędnej zwłoki opuszcza teren szkoły i udaje się do domu.

Zasady bezpiecznego odbierania świadectw:
- każdy uczeń zaopatrzony jest w maseczkę i rękawiczki,
- przed wejściem uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce,
- obowiązuje zasada dystansu min. 1,5 m od innych uczestników spotkania,
- wychowawca zaopatrzony w maseczkę/przyłbicę

   oraz rękawiczki wręcza uczniowi  świadectwo,
- miejsce wydawania świadectw jest dezynfekowane przed i po rozdaniu świadectw,
- uczeń, który przychodzi po świadectwo musi być zdrowy, bez objawów chorobowych,

 

W przypadku nieodebrania świadectwa przez ucznia lub rodziców –świadectwo będzie do odebrania w sekretariacie szkoły- po wcześniejszym uprzedzeniu przez rodzica w dniach: od 29 czerwca do 4 lipca 2020r. lub w nowym roku szkolnym tj . od 1 września 2020r.  Wychowawca przekazuje nieodebrane świadectwa wraz z listą do sekretariatu szkoły.

WIRTUALNE ZAKONCZENIE ROKU SZKOLNEGO:

26.06.2020r. na szkolnej witrynie internetowej zostanie umieszczony materiał wideo – forma wirtualnego zakończenia roku szkolnego