liczba odwiedzin: 346694

Nawigacja


SKŁAD S.U. PLAN PRACY S.U. REGULAMIN S.U. AKCJA DZIECI- DZIECIOM

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN PRACY S.U.

 

 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO KL.1-8

 

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

1.

Organizacja pracy samorządu.

 1. Wybory do Rady Uczniowskiej:
 1. przydział czynności funkcyjnych,
 2. zapoznanie z regulaminem,
 3. ustalenie planu pracy na bieżący rok szkolny.

 

 1. Opracowanie harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.

 

 1. Redagowanie gazetki ściennej.

Opiekun SU, wychowawcy klas.

 

 

 

 

Opiekun SU

 

 

Opiekun SU, Zarząd SU

 

Sekcja dekoracyjna.

Wrzesień

2.

Zadania związane z kształtowaniem własnego stosunku uczniów do nauki.

 1. Współzawodnictwo w nauce pomiędzy klasami oraz promowanie sylwetek najlepszych uczniów

    ( redagowanie kącika pod

    hasłem: „ Gratulujemy”)

 

Zarząd SU

Sekcja dekoracyjna,

 

 

 

 

 

opiekun SU.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Po I i II

semestrze

3.

Zadania dotyczące uczestnictwa w planowaniu życia i pracy szkoły oraz kształtowania odpowiedzialnoś-ci za podejmowane działania.

 1. Organizowanie zebrań członków Samorządu Uczniowskiego.
 2. Udział samorządów klasowych w wyborach do Rady Uczniowskiej.
 3. Aktywne włączenie się w organizowanie
   i uroczystości szkolnych : ślubowanie klas I SP, Święto Edukacji Narodowej, 21 marca, Święto sportu szkolnego.

 

 

 1. Akcje charytatywne: zbieranie darów dla schronisk

Opiekun SU

Zarząd SU

 

Wychowawcy

 

 

Opiekun SU,

Wychowawcy.

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Opiekun SU,

Opiekunowie organizacji. Samorządy klasowe.

Cały rok

 

 

Wrzesień

 

 

Zgodnie z harmonio-gramem imprez.

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Czerwiec

 

4.

Zadania mające na celu wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność artystyczna:
 1. prezentowanie się klas na szkolnych imprezach,
 2. zorganizowanie konkursów międzyklasowych  podczas imprez szkolnych.
 1. Działalność rozrywkowa :
 1. imprezy klasowe wg planów samorządów klasowych,
 2. imprezy ogólnoszkolne:

    Dzień Chłopaka, Andrzejki,

    Mikołajki, Choinka,

    Walentynki, Dzień Wiosny,

    Dzień Dziecka.

 

 

 1. Włączenie się do akcji

    charytatywnych:

 

 

a) Góra Grosza

 

Wychowawcy, sam. klas.

Opiekun SU

 

 

 

Wychowawcy, sam. klas.

Dyrekcja szkoły, opiekun SU.

 

 

Wychowawcy, nauczyciele wych. fiz.

 

 

 

Zarząd SU

Opiekun SU

 

Wg harmonogramu imprez

 

 

Cały rok.

 

Wg

harmono-gramu imprez

 

Cały rok.

 

 

 

 

 

Październik

Styczeń

5.

Zadania dotyczące udziału młodzieży w zarządzaniu szkołą.

1. Organizowanie akcji

    zarobkowych:

 1. dyskoteki,
 2. loteria fantowa,
 3. zbiórka surowców wtórnych ( makulatura, plastik).

2. Wyrażanie opinii Rady 

    Uczniowskiej nt. spraw 

    związanych z działalnością  i życiem szkoły.

 3. Ustalanie regulaminów

    Konkursów.

 4.Rozstrzyganie niektórych

    konfliktów.

 

Opiekun SU, Zarząd SU

 

 

 

 

 

Zarząd SU opiekun SU

 

 

Zarząd SU, opiekun SU

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

6.

Zadania dotyczące zagadnień kultywowania tradycji w środowisku szkolnym .

 1. Zorganizowanie akcji porządkowania grobów żołnierskich z I i II wojny światowej.
 2. Obchody Święta Szkoły.
 3. Działania związane z Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Matki
 4. Zorganizowanie uroczystych akademii z okazji Święta Niepodległości i Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Wychowawcy, opiekun SU,

N –l katecheta

Wychowawcy. Sekcja dekoracyjna.

 

 

N- l historii

Listopad

 

 

 

Listopad

Grudzień

 

Marzec

Maj

Listopad

 

Maj

7.

Współpraca ze środowiskiem

1. Aktywne włączenie się w uroczystości związane z tradycjami lokalnymi .

2. Włączenie się do akcji :

a) „Sprzątanie Świata”,

b) „Dzień Ziemi – Czysta 

     Gmina”.

3. Włączenie rodziców do

    współpracy ze szkołą.

Zarząd SU,

opiekun SU

 

 

 

 

 

Wychowawcy,

 

2017/2018

 

 

Wrzesień

 

Kwiecień

 

Cały rok