NAWIGACJA

ZAPISY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE ZAPISY DO KLASY I PRZEDSZKOLE-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 KLASA I-HARMONOGRAM -REKRUTACJA 2018/2019 ZARZĄDZENIA LISTA UCZNIOW PRZYJĘTYCH DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM - 2018/2019 REGULAMINY REKRUTACJI- PRZEDSZKOLE/SZKOŁA UCHWAŁY-ZARZĄDZENIA

ZAPISY NA ROK 2018/2019

ZAPISY DO KLASY I

 

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych (obowiązkiem szkolnym) objęte są dzieci, które w roku 2018 ukończą:

  • 7 lat, urodzone w 2011 roku (wszystkie siedmiolatki),
  • 8 lat, urodzone w 2010 roku (ośmiolatki), które nie podjęły nauki w pierwszej klasie w roku szkolnym 2017/18 z powodu odroczenia obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018.

 

Dokumenty dla dzieci z obwodu szkoły:   

OBWÓD SZKOŁY; Kruszyn, Łaziska

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE

       

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY  PODSTAWOWEJ       W KRUSZYNIE

          INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA_DODATKOWA_O_DZIECKU.pdf

Dokumenty dla dzieci z poza obwodu szkoły:

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE

        

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSZYNIE

            OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW     INFORMACJA DODATKOWA  

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA DZIECI W CELU ZAPISANIA DO SZKOŁY ( do klas od II-VIII)

KARTA ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ