NAWIGACJA

KLAUZULA INFORMACYJNA

.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkonego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1,   59- 700 Bolesławiec
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji zadań statutowych  Zespołu   Szkolno – Przedszkolnego w Kruszynie
  3. Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od interesantów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, jak i ze źródeł ogólnodostępnych.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  2. Podanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w ust. 2 jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2014 roku, poz. 1182 ze zmianami)