NAWIGACJA

INFORMACJE BIEŻĄCE Skład Rady TRÓJKI KLASOWE - przedstawiciele poszczególnych klas Regulamin Rady Rodziców PODZIĘKOWANIA BAL CHARYTATYWNY ANDRZEJKOWY- ROZLICZENIE PRELIMINARZ WYDATKÓW NA ROK 2018/2019 CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W ROKU 2018/2019

RADA RODZICÓW

Skład Rady

W dniu 28.09.2018r. odbylo się

Podjęto ważne decyzje m.in. wybrano PREZYDIUM RADY RODZICÓW.

Zgodnie z Uchwalą nr 2/2018 z dnia 28.09.2018r. w wyniku glosowania zostały wybrane osoby pelniące funkcje:

PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW:  Pano Katarzyna Habiniak -Lewandowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICOW : Pani Anna Bartusiak

SKARBNIK: Pani Honorata Wołos

SEKRETARZ : Pani Katarzyna Majka-Bulczak*

 

*w wyniku wyborów uzupełniających

 

 

Kontakt do Przewodniczącej Rady Rodziców:

kasiahabiniak-lewandowska@wp.pl

tel. 665-788-896

 

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A

Pani
Pani