liczba odwiedzin: 369169

Nawigacja


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA Warianty funkcjonowania szkoły Aplikacja ProteGO Safe DLA RODZICÓW DLA UCZNIA ŚWIETLICA SZKOLNA DOWOZY

ORGANIZACJA SZKOŁY 2020/2021

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 r.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją w tym dniu.

 Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie  rozpoczną edukację w systemie stacjonarnym, z zachowaniem szkolnych procedur bezpieczeństwa zgodnych z ogólnymi wytycznymi  GIS, MZ i MEN.

1.09.2020r. - PLAN DNIA:

Godz. 8.00 – msza święta w Kościele p/w Jana Chrzciciela w Kruszynie

Godz. 9.15 – klasy IV-VIII  krótka uroczystość na boisku szkolnym połączona z otwarciem szkoły.

Godz. 9.50 – klasy I-III krótka uroczystość na boisku szkolnym połączona z powitaniem nowych uczniów.

Godz. 11.00 – odjazd autobusu do Kruszyna/Łazisk- (rekomendowany dowóz i odwóz dzieci przez rodziców)

Po uroczystościach nastąpi spotkanie z wychowawcami klas (według przydziału sal) - do szkoły nie wchodzą rodzice – wyjątkowo - mogą wejść rodzice uczniów klasy I (1 rodzic na 1 ucznia)

1 września -świetlica szkolna jest nieczynna

Bardzo proszę rodziców, aby każde dziecko wyposażone było w maseczki/przyłbice- jednocześnie proszę 

o przeprowadzenie rozmowy na temat zachowania dystansu społecznego (1,5 m)  i ogólnych zasad bezpieczeństwa (np. przy powitaniu – nie podajemy sobie ręki).

UWAGA!W przypadku złych warunków atmosferycznych – symboliczne otwarcie nastąpi w holu szkoły przy udziale zaproszonych gości i dwuosobowych delegacji z klas.

 

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

KLASA

MIEJSCE

WYCHOWAWCY

I

sala 31 parter stary budynek szkoły- wejście główne

M.Gal

II

sala 30 parter stary budynek szkoły- wejście główne

J.Pańczak

IIIa

sala 28 parter stary budynek szkoły- wejście główne

M.Kania -Skrzypek

IIIb

sala 29 parter stary budynek szkoły- wejście główne

J.Czaplicka

IV

sala 9 parter nowy budynek szkoły- wejście główne

M.H.Wojtowicz

VIa

sala 15 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

M.Sawicki

VIb

sala 33 -I piętro stary budynek szkoły-wejście–sala gimnastyczna

E.Śliwińska

VIIa

sala 23 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

K.Wołoszyn

VIIb

sala 21 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

A.Kaluzka

VIII

sala 36 -I piętro stary budynek szkoły-wejście–sala gimnastyczna

K.Medyńska

  1. Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach na boisku szkolnym.

Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

  1. Uczniowie oraz rodzice powinni posiadać maseczki w trakcie  uroczystości na boisku szkolnym.
  2. Po zakończonej uroczystości  pod opieką wychowawcy- kolejno opuszczają boisko szkolne i udają się do szkoły.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

  1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach/przyłbicach pod opieką wychowawcy lub innego nauczyciela i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
  2. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
  3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  4. Rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów  pozostają na zewnątrz budynku (z wyjątkiem klasy I, gdzie wraz z uczniem udaje się 1 rodzic- tylko w tym dniu). Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych (szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
  5. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.

Jednocześnie zwracam się do Państwa oraz uczniów z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ZSP Kruszyn w czasie pandemii COVID-19, które będą zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Dyrektor ZSP Kruszyn