• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

    • WITAJ SZKOŁO!

     Nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 1 września 2021 r.

     Proszę o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją w tym dniu.

      Co do zasady, od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszynie  rozpoczną edukację w systemie stacjonarnym, z zachowaniem szkolnych procedur bezpieczeństwa zgodnych z ogólnymi wytycznymi  GIS, MZ i MEN.

     1.09.2021r. - PLAN DNIA:

     Godz. 8.00 – msza święta w Kościele p/w Jana Chrzciciela w Kruszynie

     Godz. 9.15 - klasy Ia i Ib - uroczystość powitania pierwszoklasistow połączona z pasowanien na pierwszoklasistę.

     ( w uroczystości może uczestniczyć jeden rodzic na jedno dziecko)

     Godz. 9.15 – klasy II-VIII - spotkanie z wychowawcami klas (według przydziału sal) - do szkoły nie wchodzą rodzice – wyjątkowo - mogą wejść rodzice uczniów klasy II-IV (1 rodzic na 1 ucznia).

     Godz. 10.20 – odjazd autobusu do Kruszyna/Łazisk- (rekomendowany dowóz i odwóz dzieci przez rodziców)

     1 września -świetlica szkolna jest nieczynna

     Bardzo proszę rodziców, aby przed weściem do szkoły założyli maseczki i jednocześnie, aby każde dziecko wyposażone było w maseczkę - dodatkowo proszę o przeprowadzenie rozmowy na temat zachowania dystansu społecznego (1,5 m)  i ogólnych zasad bezpieczeństwa (np. przy powitaniu – nie podajemy sobie ręki).

      

      

     Harmonogram spotkań z wychowawcami:

     KLASA

     MIEJSCE

     WYCHOWAWCY

     Ia

     sala 31 parter sala gimnastyczna- wejście sala gimnastyczna

     J.Czaplicka

     Ib

     sala 28 parter sala gimnastyczna- wejście sala gimnastyczna

     M.Kania -Skrzypek

     II

     sala 29 parter stary budynek szkoły- wejście główne

     M.Gal

     III

     sala 30 parter stary budynek szkoły- wejście główne

     J.Pańczak

     IV

     sala 36 -I piętro stary budynek szkoły- wejście główne

     K.Medyńska

     V

     sala 9 parter nowy budynek szkoły- wejście główne

     M.H.Wojtowicz

     VIIa

     sala 15 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

     M.Sawicki

     VIIb

     sala 33 -I piętro stary budynek szkoły- wejście główne

     E.Śliwińska

     VIIIa

     sala 23 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

     K.Wołoszyn

     VIIIb

     sala 21 - I piętro nowy budynek szkoły- wejście boczne nowa szkoła

     A.Kaluzka

     Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego 1,5m.

      

     Uczniowie oraz rodzice powinni posiadać maseczki w trakcie pobytu na terenie szkoły i jej wnętrzu.

     Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

     1. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach i kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
     2. W czasie spotkania uczniów w imieniu dyrektora wita wychowawca klasy, ktory przekazuje również niezbędne informacje organizacyjne.
     3. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką.
     4. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
     5. Rodzice/opiekunowie wszystkich uczniów  pozostają na zewnątrz budynku (z wyjątkiem klasy I-IV, gdzie wraz z uczniem udaje się 1 rodzic- tylko w tym dniu).
     6. Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami-rodzicami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.

     Jednocześnie zwracam się do Państwa oraz uczniów z prośbą o zapoznanie się z Regulaminem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ZSP Kruszyn w czasie pandemii COVID-19, które będą zamieszczone na naszej stronie internetowej.

     Dyrektor ZSP Kruszyn