liczba odwiedzin: 369211

Nawigacja


PATRON SZKOŁY

PROPOZYCJE

 

Zgłaszane kandydatury na patrona szkoły przez:

- nauczycieli i pracowników szkoły

- uczniów

- rodziców

- mieszkańców Kruszyna i Łazisk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROPOZYCJE:

l.p PROPOZYCJA WNIOSKODAWCA UZASADNIENIE
1.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Orląt Lwowskich

W imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresow Południowo-Wschodnich

mieszkanka Kruszyna - Pani Barbara Smoleńska

2.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Jana Pawła II

Uczniowie ZSP Kruszyn  
3.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Ireny Sendlerowej

Uczniowie ZSP Kruszyn  
4.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Szarych Szeregów

Rada Pedagogiczna ZSP Kruszyn  
5.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Józefa Piułsudskiego

Uczniowie ZSP Kruszyn  
6.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Macieja Aleksego Dawidowskiego

Uczniowie ZSP Kruszyn  
7.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Mikolaja Kopernika

Uczniowie ZSP Kruszyn  
8.

Szkoła Podstawowa w Kruszynie

im. Henryka Sienkiewicza

Uczniowie ZSP Kruszyn